Zakonski akti

Poslovnik o radu nastavničkog veća

poslovnik o radu školskog odbora

Pravilnik o radu učeničkog parlamenta

Pravilnik o radu učeničkog parlamenta

Pravilnik o diplomama za izuzetan uspeh učenika u srednjim školama

Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi

Poslovnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju

Poslovnik o programu stručne mature i završnog ispita

Pravilnik o organizaciji i ostvarivanju ekskurzije u srednjoj školi

Eksterni linkovi

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU
(„Sl. glasnik RS“, br. 55/2013, 101/2017, 27/2018 – dr. zakon, 6/2020, 52/2021, 129/2021 i 129/2021 – dr. zakon)
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_srednjem_obrazovanju_i_vaspitanju.html

ZAKONO OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
(„Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon, 6/2020 i 129/2021)
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_osnovama_sistema_obrazovanja_i_vaspitanja.html

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I OSTVARIVANJU NASTAVE U PRIRODI I EKSKURZIJE U OSNOVNOJ ŠKOLI
(„Sl. glasnik RS“, br. 30/2019)
https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-organizacija-nastave-u-prirodi-ekskurzija-osnovna-skola.html

PRAVILNIK O PROGRAMU STRUČNE MATURE I ZAVRŠNOG ISPITA
(„Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 1/2018)
https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-programu-strucne-mature-zavrsnog-ispita.html

PRAVILNIK O PROTOKOLU POSTUPANJA U USTANOVI U ODGOVORU NA NASILJE, ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE
(„Sl. glasnik RS“, br. 46/2019 i 104/2020)
https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_protokolu_postupanja_u_ustanovi.html

PRAVILNIK O DIPLOMAMA ZA IZUZETAN USPEH UČENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA
(„Sl. glasnik RS“, br. 37/93 i 43/2015)
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/1993/37/2/reg

PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA U SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU
(„Sl. glasnik RS“, br. 82/2015, 59/2020 i 95/2022)
https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-ocenjivanju-ucenika-srednjem-obrazovanju-vaspitanju.html