Vanredni učenici

Ispitni rokovi za vanredne učenike i lica na prekvalifikaciji 2023/2024.

Ispitni rokovi – vanredni učenici i prekvalifikacije

Datum

Prijavljivanje ispita

Od 10. do 20. u mesecu koji prethodi ispitnom roku

novembarski rok

01.11.2023. – 24.11.2023.

januarski rok

22.01.2024. – 09.02.2024.

aprilski rok

01.04.2024. – 19.04.2024.

junski rok

03.06.2024. – 21.06.2024.

avgustovski rok

19.08.2024. – 30.08.2024.

Termini za vežbe za lica na prekvalifikaciji

vežbe

02.10.2023. – 27.10.2023.

vežbe

01.12.2023. – 22.12.2023.

vežbe

19.02.2024. – 15.03.2024.

vežbe

06.05.2024. – 24.05.2024.

Maturski ispiti

januarski rok

01.02.2024. – 09.02.2024.

junski rok

04.06.2024. – 14.06.2024.

avgustovski rok

26.08.2024. – 30.08.2024.

CENA ŠKOLARINE ZA VANREDNE UČENIKE MEDICINSKE ŠKOLE U UŽICU KOJI PLAĆAJU TROŠKOVE ŠKOLOVANJA U ŠKOLSKOJ 2023/2024.

 

 

– Upis godine                                                                        4.500,00

– Obnova godine                                                                    1.500,00

Izdavanje rešenja                                                               1.500,00

– Ispit sa pismenim zadatkom                                            1.000,00

– Ispit bez pismenog zadatka                                              1.000,00

– Ispit sa vežbama                                                               1.000,00

Završni ispit                                                                    2.500,00                                          

– Maturski ispit za srednje stručne škole                      3.000,00

Čas konsultacije: grupa od 16 do 30 učenika                    150,00

Čas konsultacije: grupa do 15 učenika                              200,00

– Čas vežbi i konsultacije za jednog učenika                  1.150,00

a smanjuje se sa povećanjem broja učenika, i to:

 

– Grupa od 2 do 5 učenika, cena je                                       550,00

– Grupa od 6 do 10 učenika, cena je                                     685,00

– Grupa od 11 do 15 učenika, cena je                                   820,00

– Grupa od 16 do 30 učenika, cena je                                1.095,00

 

Primer:

Za grupu od 11 do 15 učenika, cena je 820,00 dinara, ako imamo situaciju da se prijavi 12 učenika, pojedinačna cena po učeniku se izračunava na sledeći način:

820,00 : 12 učenika = 68,34

68,34 x broj časova vežbi

Princip obračuna odnosi se i na ostale grupe.

Minimalan broj časova vežbi je 30% od predviđenog godišnjeg fonda časova

za određeni predmet a konsultacije se organizuju po zahtevu kandidata, odnosno grupe.

 

        Tekući račun Škole za uplatu:  840-1258666-49

 

Cenovnik je urađen na osnovu Odluke Ministarstva prosvete Republike Srbije broj 611-00-2336/2023-03 od 12.10.2023. godine, Odlukom Školskog odbora br. 2566/23 od 26.10.2023. godine.

 

                                                                                                      Predsednik ŠO

                                                                                                     __________________

                                                                                                  Dr Marija Marković