Ванредни ученици

Испитни рокови за ванредне ученике и лица на преквалификацији 2023/2024.

Испитни рокови – ванредни ученици и преквалификације

Датум

Пријављивање испита

Од 10. до 20. у месецу који претходи испитном року

новембарски рок

01.11.2023. – 24.11.2023.

јануарски рок

22.01.2024. – 09.02.2024.

априлски рок

01.04.2024. – 19.04.2024.

јунски рок

03.06.2024. – 21.06.2024.

августовски рок

19.08.2024. – 30.08.2024.

Термини за вежбе за лица на преквалификацији

вежбе

02.10.2023. – 27.10.2023.

вежбе

01.12.2023. – 22.12.2023.

вежбе

19.02.2024. – 15.03.2024.

вежбе

06.05.2024. – 24.05.2024.

Матурски испити

јануарски рок

01.02.2024. – 09.02.2024.

јунски рок

04.06.2024. – 14.06.2024.

августовски рок

26.08.2024. – 30.08.2024.

ЦЕНА ШКОЛАРИНЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У УЖИЦУ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ТРОШКОВЕ ШКОЛОВАЊА У ШКОЛСКОЈ 2023/2024.

 

 

– Упис године                                                                        4.500,00

– Обнова године                                                                    1.500,00

Издавање решења                                                               1.500,00

– Испит са писменим задатком                                            1.000,00

– Испит без писменог задатка                                              1.000,00

– Испит са вежбама                                                               1.000,00

Завршни испит                                                                    2.500,00                                          

– Матурски испит за средње стручне школе                      3.000,00

Час консултације: група од 16 до 30 ученика                    150,00

Час консултације: група до 15 ученика                              200,00

– Час вежби и консултације за једног ученика                  1.150,00

а смањује се са повећањем броја ученика, и то:

 

– Група од 2 до 5 ученика, цена је                                       550,00

– Група од 6 до 10 ученика, цена је                                     685,00

– Група од 11 до 15 ученика, цена је                                   820,00

– Група од 16 до 30 ученика, цена је                                1.095,00

 

Пример:

За групу од 11 до 15 ученика, цена је 820,00 динара, ако имамо ситуацију да се пријави 12 ученика, појединачна цена по ученику се израчунава на следећи начин:

820,00 : 12 ученика = 68,34

68,34 x број часова вежби

Принцип обрачуна односи се и на остале групе.

Минималан број часова вежби је 30% од предвиђеног годишњег фонда часова

за одређени предмет а консултације се организују по захтеву кандидата, односно групе.

 

        Текући рачун Школе за уплату:  840-1258666-49

 

Ценовник је урађен на основу Одлуке Министарства просвете Републике Србије број 611-00-2336/2023-03 од 12.10.2023. године, Одлуком Школског одбора бр. 2566/23 од 26.10.2023. године.

 

                                                                                                      Председник ШО

                                                                                                     __________________

                                                                                                  Др Марија Марковић