Упис

У нашу школу редовни ученици могу се уписати под условима прописаним Правилником о упису у средњу школу, који можете погледати овде

На преквалификације у нашој школи могу се уписати:

– држављани Републике Србије који су стекли диплому 4. степена било које средње школе 

– страни држављани који су нострификовали своју диплому о завршеном 4. степену средње школе или који су диплому 4. степена средње школе стекли на територији Републике Србије

Наша школа нема одобрење Министарства просвете Републике Србије за упис ванредних ученика, осим ако се ради о нашим редовним ученицима који због ванредних животних околности или здравственог стања нису више у могућности да наставу похађају редовно.