Учимо и живимо демократију и људска права у школама

Ужички центар за права детета започео је реализацију пројекта „Учимо и живимо демократију и људска права у школама“, уз подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Београду.

Пројекат ће се спроводити у 5 средњих школа из 5 градова у Србији, са којима је потписан меморандум о сарадњи. Једна од тих школа је МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ИЗ УЖИЦА.

Пројекат ће подржати наставнике/наставнице, децу и младе у изградњи капацитета који ће им омогућити унапређење демократске атмосфере у школама. Општи циљ пројекта је развој и унапређење примене праксе људских/права детета и демократије у школама у Србији.

Корисници/циљна група на пројекту су деца и млади од 15-19 година, ученици/ученице у одабраним школама. Они ће бити учесници/учеснице радионица организованих у школама и промотери/промотерке демократских вредности међу својим вршњацима. Наставници /наставнице у одабраним школама – укупно 50. Они ће учествовати у планирању обука и развијати своје капацитете у погледу људских права, стећи вештине које ће их оснажити да процењују стање права у школама, планирају и спроводе акције које доприносе унапређењу људских/дечијих права.

Секундарни корисници пројекта су и сви остали ученици/ученице и наставници/наставнице у одабраним школама. Очекујемо да ће посредством хоризонталног учења од својих колега/колегиница унапредити знања у вези са овом темом.

Активности пројекта:

Обука наставника/наставница о људским правима и правима детета
Процена остварености људских/дечјих права у школи и акционо планирање (1. децембар 2021 –30. јануар 2022.)
Спровођење акција/мера за унапређење људских и права детета (1. фебруар – 1. мај 2022.)
Радионице за децу о људским правима/правима детета (1. фебруар – 20. мај 2022.)

1. септембар – дочек првака

Школска година почела је лепим јутром – дочеком првака у 7h15 на платоу испред школе. Наше нове ученике поздравио је директор школе Мирослав Познановић, заједно

Read More »