Prijatelji škole

Kompanije i pojedinci koji su pomogli i pomažu unapređenju uslova rada i obrazovanja u našoj školi.