POČETAK ŠKOLSKE 2023-2024. GODINE

Nastava u Medicinskoj školi u Užicu  počinje u petak, 01. septembra 2023. godine.

Nastava u prvoj smeni (1. i 2. razred) počinje u 7h30, a u drugoj smeni (3. i 4. razred) nastava počinje u 13h45.

Za učenike koji polaze u prvi  razred bitno je da znaju da će ih ispred škole sačekati i pozdraviti rukovodstvo škole i njihove odeljenjske starešine, koje će ih prozvati i odvesti do učionica. Potrebno je da učenici prvog razreda budu u dvorištu škole najkasnije do 7h15.

Prva dva časa za učenike svih razreda biće časovi odeljenjskog starešine i odeljenjske zajednice.

Prvacima želimo dobrodošlicu, a svim učenicima i zaposlenima želimo srećan početak školske godine i puno uspeha u radu!

1. septembar – doček prvaka

Školska godina počela je lepim jutrom – dočekom prvaka u 7h15 na platou ispred škole. Naše nove učenike pozdravio je direktor škole Miroslav Poznanović, zajedno

Read More »