Зубни техничар

Ученици који на овом смеру стичу општа и стручна знања, а по завршетку школовања могу радити у зуботехничким лабораторијама у саставу клиника, болница, домова здравља или приватним и самосталним зуботехничким лабораторијама. Њихов посао је израда зубних протеза, круница и других помагала у стоматологији.

Какво је занимање зубни техничар?

 • применом разних метода изводи надокнаду недостајућих зуба, чиме се побољшава способност жвакања, фонетика и естетика
 • зубни техничар је “невидљива рука” стоматолога, јер да би надокнада зуба, био то мост или зубни низ, била савршена, неопходан је усклађен рад између зубног техничара и стоматолога
 • његов посао је израда зубних протеза, круница и других помагала у стоматологији и репаратура протетских и ортодонских радова
 • треба да има одличну координацију покрета, а посебно се захтева да буде педантан и стрпљив

Након завршеног образовног профила Зубни техничар имате следеће могућности:

Можете да наставите школовање на:

 • Медицинском факултету
 • Стоматолошком факултету
 • Фармацеутском факултету
 • Учитељском факултету
 • Високој медицинској школи
 • и другим факултетима за које покажете интересовање

Можете се запослити у струци:

 • зуботехничке лабораторије у склопу клиника и домова здравља
 • приватне и самосталне зуботехничке лабораторије

Који су то општеобразовни предмети које ћете изучавати на овом смеру?

 

Први

разред

Други

разред

Трећи

разред

Четврти

разред

 

Српски језик и књижевност

*****

*****

*****

*****

Енглески језик

*****

*****

*****

*****

Физичко васпитање

*****

*****

*****

*****

Математика

*****

*****

*****

*****

Рачунарство и информатика

*****

 

 

 

Историја

*****

 

 

 

Ликовна култура

*****

 

 

 

Физика

*****

*****

 

 

Географија

*****

 

 

 

Хемија

*****

*****

 

 

Биологија

*****

 

 

 

Социологија са правима грађана

 

 

*****

 

Грађанско васпитање/Верска настава

*****

*****

*****

*****

Који су то стручни предмети које ћете изучавати на овом смеру?

 

 

 

Први

разред

Други

разред

Трећи

разред

Четврти

разред

Анатомија и физиологија

*****

 

 

 

Морфологија зуба

*****

 

 

 

Латински језик

*****

 

 

 

Прва помоћ

*****

 

 

 

Хигијена и здравствено васпитање

 

*****

 

 

Медицинска етика

 

*****

 

 

Микробиологија са епидемиологијом

 

*****

 

 

Технологија зуботехничког материјала

 

*****

*****

 

Фиксна протетика

 

*****

*****

*****

Тотална протеза

 

 

*****

 

Медицинска биохемија

 

 

*****

 

Парцијална протеза

 

 

 

*****

Ортодонски апарати

 

 

 

*****

Предузетништво

 

*****

 

 

изборни предмет

 

 

*****

*****