Stomatološka sestra – tehničar

Pomaže stomatologu u obavljanju sledećih zadataka: popravke, lečenje, vađenje zuba … Rad stomatološke sestre – tehničara podrazumeva prijem pacijenata, pripremu radnog mesta, mešanje materijala, sterilizaciju instrumenata i dezinfekciju, administrativne poslove …

Kakvo je zanimanje stomatološka sestra – tehničar?

  • ostvaruje prvi kontakt sa pacijentom
  • sprovodi mere zaštite i higijene u stomatološkoj ordinaciji
  • asistira stomatologu

Nakon završenog obrazovnog profila Stomatološka sestra – tehničar imate sledeće mogućnosti:

Možete da nastavite školovanje na:

  • Medicinskom fakultetu
  • Stomatološkom fakultetu
  • Farmaceutskom fakultetu
  • Učiteljskom fakultetu
  • Visokoj medicinskoj školi
  • i drugim fakultetima za koje pokažete interesovanje

Možete se zaposliti u struci:

  • stomatološke ordinacije

Koji su to opšteobrazovni predmeti koje ćete izučavati na ovom smeru?

 

Prvi

razred

Drugi

razred

Treći

razred

Četvrti

razred

 

Srpski jezik i književnost

*****

*****

*****

*****

Engleski jezik

*****

*****

*****

*****

Fizičko vaspitanje

*****

*****

*****

*****

Matematika

*****

*****

*****

*****

Računarstvo i informatika

*****

 

 

 

Istorija

*****

 

 

 

Likovna kultura

*****

 

 

 

Fizika

*****

*****

 

 

Geografija

*****

 

 

 

Hemija

*****

*****

 

 

Biologija

*****

 

 

 

Sociologija sa pravima građana

 

 

*****

 

Građansko vaspitanje/Verska nastava

*****

*****

*****

*****

Koji su to stručni predmeti koje ćete izučavati na ovom smeru?

 

 

 

Prvi

razred

Drugi

razred

Treći

razred

Četvrti

razred

Anatomija i fiziologija

*****

 

 

 

Latinski jezik

*****

 

 

 

Prva pomoć

*****

 

 

 

Zdravstvena nega

*****

 

 

 

Higijena i zdravstveno vaspitanje

 

*****

 

 

Medicinska etika

 

*****

 

 

Mikrobiologija sa epidemiologijom

 

*****

 

 

Patologija

 

*****

 

 

Farmakologija

 

*****

 

 

Zdravstvena psihologija

 

*****

 

 

Stomatološki materijali i istrumenti

 

*****

 

 

Bolesti zuba

 

*****

*****

 

Preventivna stomatologija

 

 

*****

 

Stomatološka protetika

 

 

*****

 

Medicinska biohemija

 

 

*****

 

Osnovi kliničke medicine

 

 

*****

 

Dečja stomatologija

 

 

 

*****

Paratondologija i oralna medicina

 

 

 

*****

Ortopedija vilica

 

 

 

*****

Oralna hirurgija

 

 

 

*****

Preduzetništvo

 

 

 

*****

izborni predmet

 

 

*****

*****