Стоматолошка сестра – техничар

Помаже стоматологу у обављању следећих задатака: поправке, лечење, вађење зуба … Рад стоматолошке сестре – техничара подразумева пријем пацијената, припрему радног места, мешање материјала, стерилизацију инструмената и дезинфекцију, административне послове …

Какво је занимање стоматолошка сестра – техничар?

  • остварује први контакт са пацијентом
  • спроводи мере заштите и хигијене у стоматолошкој ординацији
  • асистира стоматологу

Након завршеног образовног профила Стоматолошка сестра – техничар имате следеће могућности:

Можете да наставите школовање на:

  • Медицинском факултету
  • Стоматолошком факултету
  • Фармацеутском факултету
  • Учитељском факултету
  • Високој медицинској школи
  • и другим факултетима за које покажете интересовање

Можете се запослити у струци:

  • стоматолошке ординације

Који су то општеобразовни предмети које ћете изучавати на овом смеру?

 

Први

разред

Други

разред

Трећи

разред

Четврти

разред

 

Српски језик и књижевност

*****

*****

*****

*****

Енглески језик

*****

*****

*****

*****

Физичко васпитање

*****

*****

*****

*****

Математика

*****

*****

*****

*****

Рачунарство и информатика

*****

 

 

 

Историја

*****

 

 

 

Ликовна култура

*****

 

 

 

Физика

*****

*****

 

 

Географија

*****

 

 

 

Хемија

*****

*****

 

 

Биологија

*****

 

 

 

Социологија са правима грађана

 

 

*****

 

Грађанско васпитање/Верска настава

*****

*****

*****

*****

Који су то стручни предмети које ћете изучавати на овом смеру?

 

 

 

Први

разред

Други

разред

Трећи

разред

Четврти

разред

Анатомија и физиологија

*****

 

 

 

Латински језик

*****

 

 

 

Прва помоћ

*****

 

 

 

Здравствена нега

*****

 

 

 

Хигијена и здравствено васпитање

 

*****

 

 

Медицинска етика

 

*****

 

 

Микробиологија са епидемиологијом

 

*****

 

 

Патологија

 

*****

 

 

Фармакологија

 

*****

 

 

Здравствена психологија

 

*****

 

 

Стоматолошки материјали и иструменти

 

*****

 

 

Болести зуба

 

*****

*****

 

Превентивна стоматологија

 

 

*****

 

Стоматолошка протетика

 

 

*****

 

Медицинска биохемија

 

 

*****

 

Основи клиничке медицине

 

 

*****

 

Дечја стоматологија

 

 

 

*****

Паратондологија и орална медицина

 

 

 

*****

Ортопедија вилица

 

 

 

*****

Орална хирургија

 

 

 

*****

Предузетништво

 

 

 

*****

изборни предмет

 

 

*****

*****