Sanitarno-ekološki tehničar

Sanitarno-ekološki tehničar je smer na kome učenici stiču adekvatno znanje koje primenjuju na poslovima očuvanja zdravlja ljudi i životne sredine. Po sticanju zvanja sanitarno-ekološki tehničar može raditi u zavodima za javno zdravlje, laboratorijama ili higijensko-epidemiloškoj službi, u industriji i sanitarnoj inspekciji.

Kakvo je zanimanje sanitarno-ekološki tehničar?

 • analizira i utvrđuje kvalitet vode i vazduha
 • analizira i utvrđuje kvalitet zemlje i hrane i ispituje zagađenost životne sredine
 • bavi se i merenjem štetnih UV zraka ili bilo kakve druge štetne radijacije, uz odgovarajuću zaštitnu opremu
 • uzorkuje i sakuplja portebne informacije o uslovima higijene i predlaže mere sanacije ugroženih područja
 • sprovodi dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju robe, objekata i terena, meri mikrometarske faktore životne i radne sredine

Nakon završenog obrazovnog profila sanitarno-ekološki tehničar imate sledeće mogućnosti:

Možete da nastavite školovanje na:

 • Medicinskom fakultetu
 • Stomatološkom fakultetu
 • Farmaceutskom fakultetu
 • Učiteljskom fakultetu
 • Visokoj medicinskoj školi
 • i drugim fakultetima za koje pokažete interesovanje

Možete se zaposliti u struci:

 • laboratorije zdravstvene preventive
 • epidemološke laboratorije
 • firme koje se bave proizvodnjom, prodajom i skladištenjem životnih namirnica

Koji su to opšteobrazovni predmeti koje ćete izučavati na ovom smeru?

 

Prvi

razred

Drugi

razred

Treći

razred

Četvrti

razred

 

Srpski jezik i književnost

*****

*****

*****

*****

Engleski jezik

*****

*****

*****

*****

Fizičko vaspitanje

*****

*****

*****

*****

Sociologija

 

 

*****

 

Filozifija

 

 

 

*****

Istorija

*****

*****

 

 

Muzička umetnost

*****

 

 

 

Likovna kultura

*****

 

 

 

Matematika

*****

*****

 

 

Računarstvo i informatika

*****

 

 

 

Geografija

*****

 

 

 

Fizika

*****

*****

*****

*****

Hemija

*****

*****

*****

 

Biologija

*****

*****

*****

 

Ustav i prava građana

 

 

 

*****

Građansko vaspitanje / Verska nastava

*****

*****

*****

*****

Koji su to stručni predmeti koje ćete izučavati na ovom smeru?

 

 

 

Prvi

razred

Drugi

razred

Treći

razred

Četvrti

razred

Anatomija i fiziologija

*****

 

 

 

Latinski jezik

*****

 

 

 

Patologija

 

*****

 

 

Psihologija 

 

*****

 

 

Medicinska biohemija

 

 

 

*****

Ekologija i zaštita životne sredine

 

*****

 

 

Laboratorijske tehnike

*****

 

 

 

Zdravstvena zaštita sa prvom pomoći

 

*****

 

 

Opšta i školska higijena

*****

 

 

 

Mikrobiologija

 

*****

*****

 

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

 

 

*****

 

Epidemiologija

 

 

*****

*****

Komunalna higijena

 

 

*****

 

Sanitarna hemija

 

 

 

*****

Zdravstvena statistika

 

 

 

*****

Sanitarna tehnika

 

 

*****

 

Medicina rada

 

 

 

*****

Toksikološka hemija

 

 

 

*****