Педијатријска сестра – техничар

Педијатријска сестра – техничар је смер на коме се кроз изучавање општеобразовних и стручних предмета стиче знање и звање за рад са здравом и болесном децом, у домовима здравља и стационарним установама, на пословима неге, дијагностике и лечења. Практичну наставу ученици овог смера изводе у здравственом центру.

Какво је занимање педијатријска сестра – техничар?

 • обавља послове везане за рад са децом и њиховим здравственим потребама
 • прати раст и развој деце, пружа савете родитељима у процесу заштите и очувања здравља деце
 • спроводи правилну негу и исхрану деце свих узраста
 • спроводи поступке пријема и отпуста болесног детета у здравственој установи
 • учествује у планирању и спровођењу здравствене неге деце у стањима различитих акутних и хроничних обољења
 • спроводи терапијске и дијагностичке процедуре по налогу лекара
 • спроводи здравствено-васпитни рад и подстиче децу на усвајање здравих животних навика.

Након завршеног образовног профила Педијатријска сестра – техничар имате следеће могућности:

Можете да наставите школовање на:

 • Медицинском факултету
 • Стоматолошком факултету
 • Фармацеутском факултету
 • Учитељском факултету
 • Високој медицинској школи
 • и другим факултетима за које покажете интересовање

Можете се запослити у струци:

 • у дечијим диспанзерима домова здравља
 • у клиникама
 • у болницама и институтима у области превенције и лечења деце

Који су то општеобразовни предмети које ћете изучавати на овом смеру?

 

Први

разред

Други

разред

Трећи

разред

Четврти

разред

 

Српски језик и књижевност

*****

*****

*****

*****

Енглески језик

*****

*****

*****

*****

Физичко васпитање

*****

*****

*****

*****

Социологија

 

 

*****

 

Филозифија

 

 

 

*****

Историја

*****

*****

 

 

Музичка уметност

*****

 

 

 

Ликовна култура

*****

 

 

 

Математика

*****

*****

 

 

Рачунарство и информатика

*****

 

 

 

Географија

*****

 

 

 

Физика

*****

*****

*****

*****

Хемија

*****

*****

*****

 

Биологија

*****

*****

*****

 

Устав и права грађана

 

 

 

*****

Грађанско васпитање/Верска настава

*****

*****

*****

*****

Који су то стручни предмети које ћете изучавати на овом смеру?

 

 

 

Први

разред

Други

разред

Трећи

разред

Четврти

разред

Анатомија и физиологија

*****

 

 

 

Латински језик

*****

 

 

 

Хигијена са здравственим васпитањем

 

*****

 

 

Микробиологија са епидемиологијом

 

*****

 

 

Патологија

 

*****

 

 

Фармакологија

 

*****

 

 

Психологија и дечја психологија

 

 

*****

 

Медицинска биохемија

 

 

 

*****

Здравствена нега деце

*****

*****

*****

*****

Инфектологија са негом

 

 

*****

 

Педијатрија са негом

 

*****

*****

*****

Дечја хирургија са негом

 

 

 

*****

Дечја неуропсихијатрија са негом

 

 

 

*****

Акушерство и гинекологија са негом

 

 

*****

 

Прва помоћ

*****