Medicinska sestra – vaspitač

Medicinska sestra –  vaspitač je jako lep smer koji učenike priprema za brigu o deci i negu dece. Pored nastave koja se odvija u školskom prostoru učenici ovog smera praktični deo nastave izvode u prostorijama vrtića.

Kakvo je zanimanje medicinska sestra – vaspitač?

 • medicinska sestra – vaspitač radi sa zdravom decom uzrasta od prve do treće godine na poslovima nege i vaspitanja
 • sprovodi prijem dece u ustanovu za dečji boravak
 • sprovodi ličnu higijenu, negu i ishranu dece ranog uzrasta
 • obavlja vaspitno-obrazovni rad sa decom ranog uzrasta u jaslicama
 • aktivno učestvuje u formiranju higijenskih, kulturnih i radnih navika deteta
 • sarađuje sa roditeljima i radi na zdravstvenom vaspitanju deteta i roditelja

Nakon završenog obrazovnog profila Medicinska sestra – vaspitač imate sledeće mogućnosti:

Možete da nastavite školovanje na:

 • Medicinskom fakultetu
 • Stomatološkom fakultetu
 • Farmaceutskom fakultetu
 • Učiteljskom fakultetu
 • Visokoj medicinskoj školi
 • i drugim fakultetima za koje pokažete interesovanje

Možete se zaposliti u struci:

 • u dečijim vrtićima
 • u jaslicama
 • u stacionarnim ustanovama za zaštitu odojčadi, dece i omladine
 • u dečijim kulturnim centrima za rad sa decom ranog uzrasta
 • u dečijim igraonicama

Koji su to opšteobrazovni predmeti koje ćete izučavati na ovom smeru?

 

Prvi

razred

Drugi

razred

Treći

razred

Četvrti

razred

 

Srpski jezik i književnost

*****

*****

*****

*****

Engleski jezik

*****

*****

*****

*****

Fizičko vaspitanje

*****

*****

*****

*****

Sociologija

 

 

*****

 

Filozifija

 

 

 

*****

Istorija

*****

*****

 

 

Muzička umetnost

*****

 

 

 

Likovna kultura

*****

 

 

 

Matematika

*****

*****

 

 

Računarstvo i informatika

*****

 

 

 

Geografija

*****

 

 

 

Fizika

*****

*****

*****

*****

Hemija

*****

*****

*****

 

Biologija

*****

*****

*****

 

Ustav i prava građana

 

 

 

*****

Građansko vaspitanje/Verska nastava

*****

*****

*****

*****

Koji su to stručni predmeti koje ćete izučavati na ovom smeru?

 

 

 

Prvi

razred

Drugi

razred

Treći

razred

Četvrti

razred

Anatomija i fiziologija

*****

 

 

 

Latinski jezik

*****

 

 

 

Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem

 

*****

 

 

Mikrobiologija sa epidemiologijom

 

*****

 

 

Patologija

 

*****

 

 

Dečja psihologija

 

 

*****

 

Psihologija

 

*****

 

 

Medicinska biohemija

 

 

 

*****

Zdravstvena nega dece ranog uzrasta

*****

*****

 

 

Infektologija sa negom

 

 

 

*****

Pedijatrija sa negom

 

 

*****

*****

Vaspitanje i nega dece

 

 

*****

*****

Književnost za decu

 

 

*****

 

Muzičko vaspitanje dece ranog uzrasta

 

 

 

*****

Predškolska pedagogija

 

*****

 

 

Prva pomoć

 

 

 

*****