Медицинска сестра – васпитач

Медицинска сестра –  васпитач је јако леп смер који ученике припрема за бригу о деци и негу деце. Поред наставе која се одвија у школском простору ученици овог смера практични део наставе изводе у просторијама вртића.

Какво је занимање медицинска сестра – васпитач?

 • медицинска сестра – васпитач ради са здравом децом узраста од прве до треће године на пословима неге и васпитања
 • спроводи пријем деце у установу за дечји боравак
 • спроводи личну хигијену, негу и исхрану деце раног узраста
 • обавља васпитно-образовни рад са децом раног узраста у јаслицама
 • активно учествује у формирању хигијенских, културних и радних навика детета
 • сарађује са родитељима и ради на здравственом васпитању детета и родитеља

Након завршеног образовног профила Медицинска сестра – васпитач имате следеће могућности:

Можете да наставите школовање на:

 • Медицинском факултету
 • Стоматолошком факултету
 • Фармацеутском факултету
 • Учитељском факултету
 • Високој медицинској школи
 • и другим факултетима за које покажете интересовање

Можете се запослити у струци:

 • у дечијим вртићима
 • у јаслицама
 • у стационарним установама за заштиту одојчади, деце и омладине
 • у дечијим културним центрима за рад са децом раног узраста
 • у дечијим играоницама

Који су то општеобразовни предмети које ћете изучавати на овом смеру?

 

Први

разред

Други

разред

Трећи

разред

Четврти

разред

 

Српски језик и књижевност

*****

*****

*****

*****

Енглески језик

*****

*****

*****

*****

Физичко васпитање

*****

*****

*****

*****

Социологија

 

 

*****

 

Филозифија

 

 

 

*****

Историја

*****

*****

 

 

Музичка уметност

*****

 

 

 

Ликовна култура

*****

 

 

 

Математика

*****

*****

 

 

Рачунарство и информатика

*****

 

 

 

Географија

*****

 

 

 

Физика

*****

*****

*****

*****

Хемија

*****

*****

*****

 

Биологија

*****

*****

*****

 

Устав и права грађана

 

 

 

*****

Грађанско васпитање/Верска настава

*****

*****

*****

*****

Који су то стручни предмети које ћете изучавати на овом смеру?

 

 

 

Први

разред

Други

разред

Трећи

разред

Четврти

разред

Анатомија и физиологија

*****

 

 

 

Латински језик

*****

 

 

 

Хигијена са здравственим васпитањем

 

*****

 

 

Микробиологија са епидемиологијом

 

*****

 

 

Патологија

 

*****

 

 

Дечја психологија

 

 

*****

 

Психологија

 

*****

 

 

Медицинска биохемија

 

 

 

*****

Здравствена нега деце раног узраста

*****

*****

 

 

Инфектологија са негом

 

 

 

*****

Педијатрија са негом

 

 

*****

*****

Васпитање и нега деце

 

 

*****

*****

Књижевност за децу

 

 

*****

 

Музичко васпитање деце раног узраста

 

 

 

*****

Предшколска педагогија

 

*****

 

 

Прва помоћ

 

 

 

*****