Medicinska sestra – tehničar

Medinska sestra – tehničar je najstariji smer u školi koji omogućava sticanje najšireg obrazovanja kroz nastavu opšteoprazovnih i stručnih predmeta. Nastava se odvija u dobro opremljenim školskim kabinetima ili u zdravstvenim ustanovama u gradu. Teorijsku nastavu iz uže stručnih predmeta izvode stručni saradnici, odnosno lekari specijalisti.

Kakvo je zanimanje medicinska sestra – tehničar?

 • radi na području unapređenja zdravlja, sprečavanja bolesti, lečenja i rehabilitacije
 • pruža prvu pomoć povređenim ili obolelim licima
 • sprovodi postupke prijema i otpusta pacijenata u zdravstvenoj ustanovi
 • planira i sprovodi zdravstvenu negu bolesnika
 • sprovodi medikamentozno lečenje bolesnika po nalogu lekara
 • sprovodi dijagnostičke i terapijske postupke po nalogu lekara
 • sprovodi primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu
 • sprovodi zdravstveno- vaspitni rad sa zdravim i obolelim osobama

Nakon završenog obrazovnog profila Medicinska sestra – tehničar imate sledeće mogućnosti:

Možete da nastavite školovanje na:

 • Medicinskom fakultetu
 • Stomatološkom fakultetu
 • Farmaceutskom fakultetu
 • Učiteljskom fakultetu
 • Visokoj medicinskoj školi
 • i drugim fakultetima za koje pokažete interesovanje

Možete se zaposliti u struci:

 • u domovima zdravlja
 • u svim tipovima bolnica
 • u klinikama
 • u institutima
 • u lečilištima
 • u domovima za stara lica
 • u zavodima iz područja zdravstva
 • u kućnoj nezi

Koji su to opšteobrazovni predmeti koje ćete izučavati na ovom smeru?

PrvirazredDrugi razredTreći razredČetvrti razred
Srpski jezik i književnost********************
Engleski jezik********************
Fizičko vaspitanje********************
Matematika********************
Računarstvo i informatika*****
Istorija*****
Muzička kultura*****
Fizika**********
Geografija*****
Hemija *****
Biologija **********
Sociologija sa pravima građana*****
Građansko vaspitanje/Verska nastava ********************

Koji su to stručni predmeti koje ćete izučavati na ovom smeru?

 

 

 

Prvi

razred

Drugi

razred

Treći

razred

Četvrti

razred

Anatomija i fiziologija

*****

 

 

 

Latinski jezik

*****

 

 

 

Prva pomoć

*****

 

 

 

Zdravstvena nega

*****

*****

*****

*****

Higijena i zdravstveno vaspitanje

 

*****

 

 

Zdravstvena psihologija

 

*****

 

 

Mikrobiologija sa epidemiologijom

 

*****

 

 

Patologija

 

*****

 

 

Farmakologija

 

*****

 

 

Medicinska etika

 

*****

 

 

Medicinska biohemija

 

*****

 

 

Infektologija

 

 

*****

 

Ginekologija i akušerstvo

 

 

*****

 

Interna medicina

 

 

*****

*****

Hirurgija

 

 

*****

*****

Neurologija

 

 

*****

 

Pedijatrija

 

 

 

*****

Psihijatrija

 

 

 

*****

Preduzetništvo

 

 

 

*****

izborni predmet

 

 

*****

*****