Laboratorijski tehničar

Laboratorijski tehničar je smer koji učenike priprema za rad u laboratoriji sa biološkim materijalom za šta je potrebna spretnost, znanje i preciznost. Ovakav rad podrazumeva i direktan kontakt sa pacijentima kada se uzimaju materijali za analizu. Stečena znanja se potvrđuju kroz praktičnu primenu u opremljenim laboratorijama, u domovima zdravlja i bolnicama.

Kakvo je zanimanje laboratorijski tehničar?

 • uzima i analizira krv, urin i drugi biološki materijal, što pomaže lekarima u otkrivanju i lečenju bolesti
 • priprema i obrađuje materijal za analize
 • pravilno uzima i zasejava biološki materijal na odgovarajuće hranljive podloge radi izolacije i indentifikacije patogenih mikroorganizama
 • vodi protokol i laboratorijsku dokumentaciju
 • radi u dobro opremljenim laboratorijama
 • ima mogućnost stalnog usavršavanja

Nakon završenog obrazovnog profila Laboratorijski  tehničar imate sledeće mogućnosti:

Možete da nastavite školovanje na:

 • Medicinskom fakultetu
 • Stomatološkom fakultetu
 • Farmaceutskom fakultetu
 • Učiteljskom fakultetu
 • Visokoj medicinskoj školi
 • i drugim fakultetima za koje pokažete interesovanje

Možete se zaposliti u struci:

 • laboratorije (mikrobiološke, biohemijske, hematološke, histopatološke)
 • bolnice
 • domovi zdravlja
 • klinike
 • zavodi za zaštitu zdravlja
 • instituti
 • banjska lečilišta

Koji su to opšteobrazovni predmeti koje ćete izučavati na ovom smeru?

 

Prvi

razred

Drugi

razred

Treći

razred

Četvrti

razred

 

Srpski jezik i književnost

*****

*****

*****

*****

Engleski jezik

*****

*****

*****

*****

Fizičko vaspitanje

*****

*****

*****

*****

Matematika

*****

*****

*****

*****

Računarstvo i informatika

*****

 

 

 

Istorija

*****

 

 

 

Muzička kultura

*****

 

 

 

Fizika

*****

*****

 

 

Geografija

*****

 

 

 

Hemija

*****

 

 

 

Biologija

*****

*****

 

 

Sociologija sa pravima građana

 

 

*****

 

Građansko vaspitanje/Verska nastava

*****

*****

*****

*****

Koji su to stručni predmeti koje ćete izučavati na ovom smeru?

 

 

 

Prvi

razred

Drugi

razred

Treći

razred

Četvrti

razred

Anatomija i fiziologija

*****

 

 

 

Latinski jezik

*****

 

 

 

Prva pomoć

*****

 

 

 

Zdravstvena nega

*****

*****

*****

*****

Higijena i zdravstveno vaspitanje

 

*****

 

 

Zdravstvena psihologija

 

*****

 

 

Mikrobiologija sa epidemiologijom

 

*****

 

 

Patologija

 

*****

 

 

Farmakologija

 

*****

 

 

Medicinska etika

 

*****

 

 

Medicinska biohemija

 

*****

 

 

Infektologija

 

 

*****

 

Ginekologija i akušerstvo

 

 

*****

 

Interna medicina

 

 

*****

*****

Hirurgija

 

 

*****

*****

Neurologija

 

 

*****

 

Pedijatrija

 

 

 

*****

Psihijatrija

 

 

 

*****

Preduzetništvo

 

 

 

*****

izborni predmet

 

 

*****

*****