Лабораторијски техничар

Лабораторијски техничар је смер који ученике припрема за рад у лабораторији са биолошким материјалом за шта је потребна спретност, знање и прецизност. Овакав рад подразумева и директан контакт са пацијентима када се узимају материјали за анализу. Стечена знања се потврђују кроз практичну примену у опремљеним лабораторијама, у домовима здравља и болницама.

Какво је занимање лабораторијски техничар?

 • узима и анализира крв, урин и други биолошки материјал, што помаже лекарима у откривању и лечењу болести
 • припрема и обрађује материјал за анализе
 • правилно узима и засејава биолошки материјал на одговарајуће хранљиве подлоге ради изолације и индентификације патогених микроорганизама
 • води протокол и лабораторијску документацију
 • ради у добро опремљеним лабораторијама
 • има могућност сталног усавршавања

Након завршеног образовног профила Лабораторијски  техничар имате следеће могућности:

Можете да наставите школовање на:

 • Медицинском факултету
 • Стоматолошком факултету
 • Фармацеутском факултету
 • Учитељском факултету
 • Високој медицинској школи
 • и другим факултетима за које покажете интересовање

Можете се запослити у струци:

 • лабораторије (микробиолошке, биохемијске, хематолошке, хистопатолошке)
 • болнице
 • домови здравља
 • клинике
 • заводи за заштиту здравља
 • институти
 • бањска лечилишта

Који су то општеобразовни предмети које ћете изучавати на овом смеру?

 

Први

разред

Други

разред

Трећи

разред

Четврти

разред

 

Српски језик и књижевност

*****

*****

*****

*****

Енглески језик

*****

*****

*****

*****

Физичко васпитање

*****

*****

*****

*****

Математика

*****

*****

*****

*****

Рачунарство и информатика

*****

 

 

 

Историја

*****

 

 

 

Музичка култура

*****

 

 

 

Физика

*****

*****

 

 

Географија

*****

 

 

 

Хемија

*****

 

 

 

Биологија

*****

*****

 

 

Социологија са правима грађана

 

 

*****

 

Грађанско васпитање/Верска настава

*****

*****

*****

*****

Који су то стручни предмети које ћете изучавати на овом смеру?

 

 

 

Први

разред

Други

разред

Трећи

разред

Четврти

разред

Анатомија и физиологија

*****

 

 

 

Латински језик

*****

 

 

 

Прва помоћ

*****

 

 

 

Здравствена нега

*****

*****

*****

*****

Хигијена и здравствено васпитање

 

*****

 

 

Здравствена психологија

 

*****

 

 

Микробиологија са епидемиологијом

 

*****

 

 

Патологија

 

*****

 

 

Фармакологија

 

*****

 

 

Медицинска етика

 

*****

 

 

Медицинска биохемија

 

*****

 

 

Инфектологија

 

 

*****

 

Гинекологија и акушерство

 

 

*****

 

Интерна медицина

 

 

*****

*****

Хирургија

 

 

*****

*****

Неурологија

 

 

*****

 

Педијатрија

 

 

 

*****

Психијатрија

 

 

 

*****

Предузетништво

 

 

 

*****

изборни предмет

 

 

*****

*****