Козметички техничар

Козметички техничар је нови образовни профил у школи који ученицима пружа опште и стручно знање везано за негу лица и тела, њихово обликовање и улепшавање. Ученици имају оптималне услове за усавршавање уз могућност обављања практичне наставе у савремено опремљеним кабинетима.

Какво је занимање козметички техничар?

 • спроводи медицинске и естетске третмане коже лица и тела
 • оспособљен је за обављање козметодијагностичких и козметотерапијских процедура чији је циљ нега, заштита коже и отклањање естетских недостатака на кожи
 • самостално обавља терапијско-естетске процедура (масажа, антицелулит масажа, педикир, маникир, депилација, третмани лица и тела)
 • у подручју апликативне козметике коже лица и тела, изводи декоративне козметотерапијске процедуре, терапијске процедуре у дерматологији, врши правилнан избор козметичких препарата и стиче стручне компетенције неопходне за обављање професионалне делатности
 • има добру основу за даље опште и стручно усавршавање, јер су препознатљива стечена стручна знања наших ученика у козметичким салонима и велнес центрима

Након завршеног образовног профила Козметички техничар имате следеће могућности:

Можете да наставите школовање на:

 • Медицинском факултету
 • Стоматолошком факултету
 • Фармацеутском факултету
 • Учитељском факултету
 • Високој медицинској школи
 • и другим факултетима за које покажете интересовање

Можете се запослити у струци:

 • козметички салони
 • велнес центри

Који су то општеобразовни предмети које ћете изучавати на овом смеру?

 

Први

разред

Други

разред

Трећи

разред

Четврти

разред

 

Српски језик и књижевност

*****

*****

*****

*****

Енглески језик

*****

*****

*****

*****

Физичко васпитање

*****

*****

*****

*****

Математика

*****

*****

*****

*****

Рачунарство и информатика

*****

 

 

 

Историја

*****

 

 

 

Ликовна култура

*****

 

 

 

Физика

*****

 

 

 

Географија

*****

 

 

 

Хемија

*****

*****

 

 

Биологија

*****

*****

 

 

Социологија са правима грађана

 

 

*****

 

Грађанско васпитање/Верска настава

*****

*****

*****

*****

Који су то стручни предмети које ћете изучавати на овом смеру?

 

 

 

Први

разред

Други

разред

Трећи

разред

Четврти

разред

Анатомија и физиологија

*****

 

 

 

Масажа

*****

*****

 

 

Хигијена и здравствено васпитање

*****

 

 

 

Латински језик

*****

 

 

 

Прва помоћ

*****

 

 

 

Здравствена психологија

 

*****

 

 

Микробиологија са епидемиологијом

 

*****

 

 

Патологија

 

*****

 

 

Естетска нега

 

*****

*****

*****

Фармакологија

 

*****

 

 

Медицинска биохемија

 

*****

 

 

Медицинска етика

 

 

*****

 

Физикална медицина

 

 

*****

 

Козметологија

 

 

*****

*****

Дерматологија

 

 

*****

 

Основи клиничкемедицине

 

 

*****

 

Дерматологија са негом

 

 

 

*****

Естетска хирургија са негом

 

 

 

*****

Предузетништво

 

 

 

*****

изборни предмет

 

 

*****

*****