Ginekološko-akušerska sestra

Ginekološko-akušerska sestra je smer na kome se učenici obrazuju za rad u službama ginekologije i akušerstva, stičući znanje iz opšteobrazovnih i stručnih predmeta, kao i kroz obavljanje prakse na odeljenju ginekologije i u porodilištu.

Kakvo je zanimanje ginekološko-akušerska sestra?

 • ginekološko-akušerska sestra obavlja poslove vezane za negovanje, očuvanje i unapređenje zdravlja žene, radi sa trudnicama, porodiljama i ginekološkim bolesnicama
 • sprovodi procedure prijema i otpusta pacijentkinje na akušersko/ginekološko odeljenje
 • učestvuje u dijagnostičkim procedurama u oblasti ginekologije i akušerstva samostalno ili kao asistent lekaru
 • sprovodi terapijske procedure po nalogu lekara
 • vodi porođaj i pruža prvu negu novorođenčetu
 • doprinosi širenju zdravstvene kulture kroz sprovođenje zdravstveno-vaspitnog rada
 • sprovodi postupke zdravstvene nege kod ginekoloških pacijenata
 • sprovodi postupke zdravstvene nege u periodu puerperijuma

Nakon završenog obrazovnog profila Ginekološko-akušerska sestra imate sledeće mogućnosti:

Možete da nastavite školovanje na:

 • Medicinskom fakultetu
 • Stomatološkom fakultetu
 • Farmaceutskom fakultetu
 • Učiteljskom fakultetu
 • Visokoj medicinskoj školi
 • i drugim fakultetima za koje pokažete interesovanje

Možete se zaposliti u struci:

 • domovi zdravlja
 • stacionarne zdravstveneustanove

Koji su to opšteobrazovni predmeti koje ćete izučavati na ovom smeru?

 

Prvi

razred

Drugi

razred

Treći

razred

Četvrti

razred

 

Srpski jezik i književnost

*****

*****

*****

*****

Engleski jezik

*****

*****

*****

*****

Fizičko vaspitanje

*****

*****

*****

*****

Sociologija

 

 

*****

 

Filozifija

 

 

 

*****

Istorija

*****

*****

 

 

Muzička umetnost

*****

 

 

 

Likovna kultura

*****

 

 

 

Matematika

*****

*****

 

 

Računarstvo i informatika

*****

 

 

 

Geografija

*****

 

 

 

Fizika

*****

*****

*****

*****

Hemija

*****

*****

*****

 

Biologija

*****

*****

*****

 

Ustav i prava građana

 

 

 

*****

Građansko vaspitanje/Verska nastava

*****

*****

*****

*****

Koji su to stručni predmeti koje ćete izučavati na ovom smeru?

 

 

 

Prvi

razred

Drugi

razred

Treći

razred

Četvrti

razred

Anatomija i fiziologija

*****

 

 

 

Latinski jezik

*****

 

 

 

Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem

 

*****

 

 

Mikrobiologija sa epidemiologijom

 

*****

 

 

Patologija

 

*****

 

 

Farmakologija

 

*****

 

 

Psihologija 

 

*****

 

 

Medicinska biohemija

 

 

 

*****

Zdravstvena nega

*****

*****

*****

*****

Infektologija sa negom

 

 

 

*****

Pedijatrija sa negom

 

 

*****

 

Interna medicina

 

 

 

*****

Ginekologija sa negom

 

 

 

*****

Akušerstvo  sa negom

 

 

*****

*****

Hirurgija sa negom

 

 

*****

 

Prva pomoć

*****