Гинеколошко-акушерска сестра

Гинеколошко-акушерска сестра је смер на коме се ученици образују за рад у службама гинекологије и акушерства, стичући знање из општеобразовних и стручних предмета, као и кроз обављање праксе на одељењу гинекологије и у породилишту.

Какво је занимање гинеколошко-акушерска сестра?

 • гинеколошко-акушерска сестра обавља послове везане за неговање, очување и унапређење здравља жене, ради са трудницама, породиљама и гинеколошким болесницама
 • спроводи процедуре пријема и отпуста пацијенткиње на акушерско/гинеколошко одељење
 • учествује у дијагностичким процедурама у области гинекологије и акушерства самостално или као асистент лекару
 • спроводи терапијске процедуре по налогу лекара
 • води порођај и пружа прву негу новорођенчету
 • доприноси ширењу здравствене културе кроз спровођење здравствено-васпитног рада
 • спроводи поступке здравствене неге код гинеколошких пацијената
 • спроводи поступке здравствене неге у периоду пуерперијума

Након завршеног образовног профила Гинеколошко-акушерска сестра имате следеће могућности:

Можете да наставите школовање на:

 • Медицинском факултету
 • Стоматолошком факултету
 • Фармацеутском факултету
 • Учитељском факултету
 • Високој медицинској школи
 • и другим факултетима за које покажете интересовање

Можете се запослити у струци:

 • домови здравља
 • стационарне здравственеустанове

Који су то општеобразовни предмети које ћете изучавати на овом смеру?

 

Први

разред

Други

разред

Трећи

разред

Четврти

разред

 

Српски језик и књижевност

*****

*****

*****

*****

Енглески језик

*****

*****

*****

*****

Физичко васпитање

*****

*****

*****

*****

Социологија

 

 

*****

 

Филозифија

 

 

 

*****

Историја

*****

*****

 

 

Музичка уметност

*****

 

 

 

Ликовна култура

*****

 

 

 

Математика

*****

*****

 

 

Рачунарство и информатика

*****

 

 

 

Географија

*****

 

 

 

Физика

*****

*****

*****

*****

Хемија

*****

*****

*****

 

Биологија

*****

*****

*****

 

Устав и права грађана

 

 

 

*****

Грађанско васпитање/Верска настава

*****

*****

*****

*****

Који су то стручни предмети које ћете изучавати на овом смеру?

 

 

 

Први

разред

Други

разред

Трећи

разред

Четврти

разред

Анатомија и физиологија

*****

 

 

 

Латински језик

*****

 

 

 

Хигијена са здравственим васпитањем

 

*****

 

 

Микробиологија са епидемиологијом

 

*****

 

 

Патологија

 

*****

 

 

Фармакологија

 

*****

 

 

Психологија 

 

*****

 

 

Медицинска биохемија

 

 

 

*****

Здравствена нега

*****

*****

*****

*****

Инфектологија са негом

 

 

 

*****

Педијатрија са негом

 

 

*****

 

Интерна медицина

 

 

 

*****

Гинекологија са негом

 

 

 

*****

Акушерство  са негом

 

 

*****

*****

Хирургија са негом

 

 

*****

 

Прва помоћ

*****