Fizioterapeutski tehničar

Fizioterapeut radi sa zdravim i bolesnim ljudima. Njegov rad sa obolelima za rezultat treba da ima ublažavanje tegoba i posledica izazvanih prelomima, povredama, uganućima i ostalim posledicama bilo nesrećnih slučajeva, bilo  životnih okolnosti.

Kakvo je zanimanje fizioterapeutski tehničar?

 • sprovodi fizikalne procedure
 • utvrđuje pokretljivost zglobova
 • procenjuje mišićnu snagu
 • osposobljava pacijenta za upotrebu pomagala za hod (štap, štake, kolica)
 • izvodi manuelne masaže (relaks, terapeutsku, sportsku masažu, limfnu drenažu)
 • njegov rad ima uticaj na pravilan rast i razvoj dece
 • lepota ovoga poziva je zadovoljstvo da pomažete drugima (oporavak posle povreda, oboljenja, smanjenje stepena telesnih oštećenja).

Nakon završenog obrazovnog profila Fizioterapeutski tehničar imate sledeće mogućnosti:

Možete da nastavite školovanje na:

 • Medicinskom fakultetu
 • Stomatološkom fakultetu
 • Farmaceutskom fakultetu
 • Učiteljskom fakultetu
 • Visokoj medicinskoj školi
 • i drugim fakultetima za koje pokažete interesovanje

Možete se zaposliti u struci:

 • domovi zdravlja i bolnice (na odeljenjima za rehabilitaciju i fizikalnu terapiju)
 • klinike i instituti za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 • banjska lečilišta
 • sportski klubovi
 • velnes centri

Koji su to opšteobrazovni predmeti koje ćete izučavati na ovom smeru?

 

Prvi

razred

Drugi

razred

Treći

razred

Četvrti

razred

 

Srpski jezik i književnost

*****

*****

*****

*****

Engleski jezik

*****

*****

*****

*****

Fizičko vaspitanje

*****

*****

*****

*****

Matematika

*****

*****

*****

*****

Računarstvo i informatika

*****

 

 

 

Istorija

*****

 

 

 

Likovna kultura

*****

 

 

 

Fizika

*****

 

 

 

Geografija

*****

 

 

 

Hemija

*****

*****

 

 

Biologija

*****

*****

 

 

Sociologija sa pravima građana

 

 

*****

 

Građansko vaspitanje/Verska nastava

*****

*****

*****

*****

Koji su to stručni predmeti koje ćete izučavati na ovom smeru?

 

 

 

Prvi

razred

Drugi

razred

Treći

razred

Četvrti

razred

Anatomija i fiziologija

*****

 

 

 

Zdravstvena nega i rehabilitacija

*****

 

 

 

Latinski jezik

*****

 

 

 

Prva pomoć

*****

 

 

 

Higijena i zdravstveno vaspitanje

 

*****

 

 

Zdravstvena psihologija

 

*****

 

 

Mikrobiologija sa epidemiologijom

 

*****

 

 

Patologija

 

*****

 

 

Farmakologija

 

*****

 

 

Masaža

 

*****

*****

 

Kineziologija

 

*****

*****

 

Medicinska biohemija

 

 

*****

 

Medicinska etika

 

 

*****

 

Osnovi kliničke medicine

 

 

*****

 

Fizikalna terapija

 

 

*****

*****

Kineziterapija

 

 

 

*****

Specijalna rehabilitacija

 

 

 

*****

Preduzetništvo

 

 

 

*****

izborni predmet

 

 

*****

*****