Физиотерапеутски техничар

Физиотерапеут ради са здравим и болесним људима. Његов рад са оболелима за резултат треба да има ублажавање тегоба и последица изазваних преломима, повредама, уганућима и осталим последицама било несрећних случајева, било  животних околности.

Какво је занимање физиотерапеутски техничар?

 • спроводи физикалне процедуре
 • утврђује покретљивост зглобова
 • процењује мишићну снагу
 • оспособљава пацијента за употребу помагала за ход (штап, штаке, колица)
 • изводи мануелне масаже (релакс, терапеутску, спортску масажу, лимфну дренажу)
 • његов рад има утицај на правилан раст и развој деце
 • лепота овога позива је задовољство да помажете другима (опоравак после повреда, обољења, смањење степена телесних оштећења).

Након завршеног образовног профила Физиотерапеутски техничар имате следеће могућности:

Можете да наставите школовање на:

 • Медицинском факултету
 • Стоматолошком факултету
 • Фармацеутском факултету
 • Учитељском факултету
 • Високој медицинској школи
 • и другим факултетима за које покажете интересовање

Можете се запослити у струци:

 • домови здравља и болнице (на одељењима за рехабилитацију и физикалну терапију)
 • клинике и институти за физикалну медицину и рехабилитацију
 • бањска лечилишта
 • спортски клубови
 • велнес центри

Који су то општеобразовни предмети које ћете изучавати на овом смеру?

 

Први

разред

Други

разред

Трећи

разред

Четврти

разред

 

Српски језик и књижевност

*****

*****

*****

*****

Енглески језик

*****

*****

*****

*****

Физичко васпитање

*****

*****

*****

*****

Математика

*****

*****

*****

*****

Рачунарство и информатика

*****

 

 

 

Историја

*****

 

 

 

Ликовна култура

*****

 

 

 

Физика

*****

 

 

 

Географија

*****

 

 

 

Хемија

*****

*****

 

 

Биологија

*****

*****

 

 

Социологија са правима грађана

 

 

*****

 

Грађанско васпитање/Верска настава

*****

*****

*****

*****

Који су то стручни предмети које ћете изучавати на овом смеру?

 

 

 

Први

разред

Други

разред

Трећи

разред

Четврти

разред

Анатомија и физиологија

*****

 

 

 

Здравствена нега и рехабилитација

*****

 

 

 

Латински језик

*****

 

 

 

Прва помоћ

*****

 

 

 

Хигијена и здравствено васпитање

 

*****

 

 

Здравствена психологија

 

*****

 

 

Микробиологија са епидемиологијом

 

*****

 

 

Патологија

 

*****

 

 

Фармакологија

 

*****

 

 

Масажа

 

*****

*****

 

Кинезиологија

 

*****

*****

 

Медицинска биохемија

 

 

*****

 

Медицинска етика

 

 

*****

 

Основи клиничке медицине

 

 

*****

 

Физикална терапија

 

 

*****

*****

Кинезитерапија

 

 

 

*****

Специјална рехабилитација

 

 

 

*****

Предузетништво

 

 

 

*****

изборни предмет

 

 

*****

*****