Farmaceutski tehničar

Delokrug rada farmaceutskih tehničara podrazumeva pravljenje lekova prema receptu, brigu o higijenskim uslovima pod kojima se skladište lekovi, kontrolu pribora i opreme, pripremu dokumentacije, kao i pružanje pomoći u izdavanju medikamenata i davanje saveta za njihovu primenu.

Kakvo je zanimanje farmaceutski tehničar?

 • priprema lekove prema receptu lekara
 • informiše pacijente o svrsi i primeni leka, kao i načinu njegovog delovanja
 • izrađuje kozmetičke preparate
 • obučen je za primenu klasičnih i modernih farmaceutskih tehnika i postupaka koji se koriste u izradi, distribuciji i kontroli lekova i pomoćnih lekovitih sredstava

Nakon završenog obrazovnog profila Farmaceutski tehničar imate sledeće mogućnosti:

Možete da nastavite školovanje na:

 • Medicinskom fakultetu
 • Stomatološkom fakultetu
 • Farmaceutskom fakultetu
 • Učiteljskom fakultetu
 • Visokoj medicinskoj školi
 • i drugim fakultetima za koje pokažete interesovanje

Možete se zaposliti u struci:

 • apotekarske ustanove
 • fabrike lekova
 • farmaceutske laboratorije

Koji su to opšteobrazovni predmeti koje ćete izučavati na ovom smeru?

 

Prvi

razred

Drugi

razred

Treći

razred

Četvrti

razred

 

Srpski jezik i književnost

*****

*****

*****

*****

Engleski jezik

*****

*****

*****

*****

Fizičko vaspitanje

*****

*****

*****

*****

Matematika

*****

*****

*****

*****

Računarstvo i informatika

*****

 

 

 

Istorija

*****

 

 

 

Likovna kultura

*****

 

 

 

Fizika

*****

 

 

 

Geografija

*****

 

 

 

Hemija

*****

*****

 

 

Biologija

*****

*****

 

 

Sociologija sa pravima građana

 

 

*****

 

Građansko vaspitanje/Verska nastava

*****

*****

*****

*****

Koji su to stručni predmeti koje ćete izučavati na ovom smeru?

 

Prvi

razred

Drugi

razred

Treći

razred

Četvrti

razred

Anatomija i fiziologija

*****

   

Famaceutsko tehnološke operacije i postupci

*****

   

Higijena i zdravstveno vaspitanje

*****

   

Latinski jezik

*****

   

Medicinska etika

*****

   

Prva pomoć

*****

   

Mikrobiologija sa epidemiologijom

 

*****

  

Patologija

 

*****

  

Organizacija farmaceutske delatnosti

 

*****

  

Analitička hemija

 

*****

  

Farmaceutska tehnologija

 

*****

*****

*****

Farmakognozija sa fitoterapijom

 

*****

*****

*****

Farmaceutska hemija sa analitikom lekova

  

*****

*****

Medicinska biohemija

  

*****

 

Osnovi kliničke farmacije

  

*****

 

Zdravstvena psihologija

  

*****

 

Toksikologija

  

*****

 

Bromatologija sa dijetetikom

   

*****

Farmakologija i farmakoterapija

   

*****

Kozmetologija

   

*****

Preduzetništvo

   

*****

izborni predmet

  

*****

*****