Историјат школе

Медицинска школа из Ужица је једна од млађих средњих школа у Србији које образују кадрове за подручје рада здравство и социјална заштита.

У периоду од школске 1979/80. до школске 1983/84. год. наша школа је радила у оквиру Образовног центра „Миодраг Миловановић Луне“ Титово Ужице, ООУР Средње стручно образовање, у згради данашње Ужичке гимназије.

У току школске 1984/85. образујемо одељења здравствене струке, у склопу Треће средње школе Титово Ужице, на Тргу Слободана Пенезића Крцуна, садашњем Тргу светог Саве 34, на 3. и 4. спрату. Школске 1985/86. године Школа мења назив у Средња школа „Радоје Љубичић“, који ће носити све до 1990. године.

Током периода  од 1979. до 1987. године образовање у нашој школи трајало је две године „ заједничих основа“ и две године „стручног усавршавања“. Од школске 1987/88. започели смо упис ученика здравственог смера у трајању од четири године.

Нову етапу, под новим именом, Школа започиње школске 1990/91. године. Те године формирана је самостална Медицинска школа као посебна средња школа за средње стручно образовање ученика за подручје рада здравство и социјална заштита.

То је период интензивног развоја школе, који је довео до тога да је школа 2007. године, са адресе Трг светог Саве 34, прешла на нову адресу – Немањина 148, у нову савремену зграду, опремљену по свим стандардима потребним за рад и образовање ученика. Добили смо савремено опремљене кабинете и учионице, прилагођене образовању свих 11 смерова четворогодишњег  и  2 смера трогодишњег образовања за  које је школа добила верификацију. Развој Школе је настављен, па тако сваке године уписујемо по 6 одељења образовних профила (смерова) за које имамо верификацију.

Дугогодишњи рад и залагање наших ученика, наставног особља и осталих запослених у нашој школи награђен је у јануару  2017. године Светосавском наградом Републике Србије за 2016. годину за  најбољу средњу  стручну  школу у нашој земљи.

Током више од 40 година рада наша школа је постигла, и још увек постиже, завидне резултате и успехе на такмичењима из здравствене струке, али и из друштвених и природних наука, спорта и уметности.

Током година нашом школом успешно су руководили

Михаило Бошковић

професор математике, директор Школе од 1986. до 1990. године

Босиљка Ђурковић

професорка биологије, директорка Школе од 1990. до 2001. године

Богданка Ђорђевић

професорка биологије, директорка Школе од 2001. до 2018. године

Живана Видаковић

професорка биохемије, директорка Школе од  2018. до 2022. године

Мирослав Познановић

професор физичког васпитања, директор Школе од 2022. године