Nastavni kadar

NASTAVNI KADAR 2022/2023.

Basurović Slađana, diplomirani hemičar za istraživanje i razvoj

Bogdanović Olja, master profesor predmetne nastave, diplomirana medicinska sestra

Brašanac Puzović dr Vesna, doktor medicine

Bujak Ivana, master profesor srpskog jezika i književnosti

Bujišić Danka, viši estetičar – kozmetičar

Bukvić Slavica, master profesor predmetne nastave, diplomirana medicinska sestra

Vasiljević mr ph. spec. Jelena, specijalista farmacije, diplomirani farmaceut, diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar

Vidaković Živana, diplomirani biohemičar

Vićentić Dragan, master likovni umetnik

Vukajlović Aleksandar, profesor fizičke kulture

Vučićević Milena, diplomirani hemičar za istraživanje i razvoj

Vučković mr ph. Jelena, diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar

Grujović Vesna, diplomirani geograf

Dolaš Andrijana, diplomirani pedagog

Dragojlović Slavica, master ekonomista

Đajić Jelena, viša medicinska sestra – tehničar

Đenić mr ph. Hristina, magistar farmacije

Đurić Dragana, diplomirani psiholog

Živadinović Jasmina, profesor engleskog jezika i književnosti

Zarić dr Simonida, specijalista stomatološke protetike

Ivaniš Ljiljana, profesor hemije

Ilić Nemanja, profesor fizičkog vaspitanja

Janković Ivana, diplomirani istoričar

Janković Jelena, viša medicinska sestra

Janković Ljiljana, profesor engleskog jezika i književnosti

Ječmenica dr Sanja, doktor stomatologije

Jovanović Đukić Aleksandra, diplomirani psiholog

Jokić Biljana, viša medicinska sestra – tehničar

Jokić mr ph. Ivana, magistar farmacije

Klopanović Marija, strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog

Knežević Bojana, viši fizioterapeutski tehničar

Kovačević dr Bojana, doktor medicine

Kovačević Milena, viša medicinska sestra internističkog smera

Koprivica Novka, profesor filozofije i sociologije

Kostić Biljana, viša medicinska sestra – tehničar

Kuzeljević Slađana, diplomirani istoričar

Ljubinac Branka, viša medicinska sestra – tehničar

Mandić Jelena, specijalista strukovna medicinska sestra

Mašulović Katarina, profesor srpskog jezika i književnosti

Mekstenhoup dr Ana, doktor medicine

Menđan Pavlović Jasminka, diplomirani fizikohemičar

Mijailović Dušica, diplomirani inženjer organizacije rada

Milić Bogdan, diplomirani teolog

Mitrašinović Mirjana, diplomirani molekularni biolog i fiziolog

Mladenović Katarina, specijalista strukovni fizioterapeut

Nedić Boban, strukovni fizioterapeut

Nikolić Biljana, master ekonomista, master profesor predmetne nastave društveno-humanističkih nauka (ekonomska grupa predmeta)

Nikolić Marija, specijalista strukovna medicinska sestra

Nikolić Anđela, diplomirani muzički umetnik – solo pevač

Otašević Snežana, profesor marksizma

Pavlović mr ph. Vera, diplomirani farmaceut

Pejović Dobrina, profesor francuskog jezika i književnosti, profesor latinskog jezika, sudski prevodilac za francuski jezik

Petrović Jelena, profesor srpskog jezika i književnosti

Petronijević Irena, master profesor predmetne nastave, viša medicinska sestra – tehničar

Petronijević mr ph. Nevena, magistar farmacije

Pučijašević Andrijana, strukovni zubni protetičar

Radojičić Budimir, diplomirani istoričar

Radojičić dr Mihailo, doktor medicine

Rodaljević Vladica, master profesor srpskog jezika i književnosti 

Skoković Živko, master profesor fizičkog vaspitanja i sporta

Spasić Marija, specijalista strukovna medicinska sestra

Spasojević Ana, diplomirana medicinska sestra

Stanaćev Ivana, profesor engleskog jezika i književnosti

Stevanović Mirjana, diplomirani biohemičar

Stefanović Biljana, specijalista strukovna medicinska sestra

Stefanović Milica, viši laboratorijski tehničar

Stefanović Srđan, master ekonomista

Teofilović Ivanović Katarina, viši estetičar kozmetičar

Todorović Biljana, strukovna medicinska sestra

Tomanović Nadežda, viša medicinska sestra

Trtović Boban, diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku

Trtović Dragana, diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku

Ćirković dr Marija, doktor stomatologije

Ćirković Milena, master informatičar

Uskoković Kosa, viša medicinska sestra – tehničar

Cerović Dragana, viša medicinska sestra

Šopalović Olivera, profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću

Šćepanović Biljana, diplomirani biolog

SARADNICI PO UGOVORU

Božić dr Rade, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije

Dimitrijević dr Jelena, specijalista interne medicine

Lazić dr Aleksandar, specijalista urgentne medicine

Lazić dr Maja, specijalista psihijatrije

Prim. mr sci. med. Lešović dr Snežana, pedijatar endokrinolog

Milutinović mr ph. Rada, diplomirani farmaceut – magistar farmacije

Obućina dr Slađan, specijalista opšte hirurgije, subspecijalista digestivne hirurgije

Prim. dr sci. med. Pavić dr Slađana, specijalista infektologije i tropskih bolesti, načelnik Infektivnog odeljenja Opšte bolnice Užice

Palikuća dr Marija, specijalista mikrobiologije sa parazitologijom

Perišić mr ph. Ana, magistar farmacije

Prim. mr sci. med. Savić Božović dr Dara, specijalista pedijatrije i subspecijalista  kardiologije, načelnik Odeljenja pedijatrije Opšte bolnice Užice

Sretenović mr ph. spec. Olivera, specijalista farmacije

Tešović dr Rade, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Ćirković dr Nevena, specijalizant

Šuljagić dr Jovica, specijalista ginekologije i akušerstva