Наставни кадар

НАСТАВНИ КАДАР 2022/2023.

Басуровић Слађана, дипломирани хемичар за истраживање и развој

Богдановић Оља, мастер професор предметне наставе, дипломирана медицинска сестра

Брашанац Пузовић dr Весна, доктор медицине

Бујак Ивана, мастер професор српског језика и књижевности

Бујишић Данка, виши естетичар – козметичар

Буквић Славица, мастер професор предметне наставе, дипломирана медицинска сестра

Васиљевић mr ph. spec. Јелена, специјалиста фармације, дипломирани фармацеут, дипломирани фармацеут – медицински биохемичар

Видаковић Живана, дипломирани биохемичар

Вићентић Драган, мастер ликовни уметник

Вукајловић Александар, професор физичке културе

Вучићевић Милена, дипломирани хемичар за истраживање и развој

Вучковић mr ph. Јелена, дипломирани фармацеут – медицински биохемичар

Грујовић Весна, дипломирани географ

Долаш Андријана, дипломирани педагог

Драгојловић Славица, мастер економиста

Ђајић Јелена, виша медицинска сестра – техничар

Ђенић mr ph. Христина, магистар фармације

Ђурић Драгана, дипломирани психолог

Живадиновић Јасмина, професор енглеског језика и књижевности

Зарић dr Симонида, специјалиста стоматолошке протетике

Иваниш Љиљана, професор хемије

Илић Немања, професор физичког васпитања

Јанковић Ивана, дипломирани историчар

Јанковић Јелена, виша медицинска сестра

Јанковић Љиљана, професор енглеског језика и књижевности

Јечменица dr Сања, доктор стоматологије

Јовановић Ђукић Александра, дипломирани психолог

Јокић Биљана, виша медицинска сестра – техничар

Јокић mr ph. Ивана, магистар фармације

Клопановић Марија, струковни медицинско-лабораторијски технолог

Кнежевић Бојана, виши физиотерапеутски техничар

Ковачевић dr Бојана, доктор медицине

Ковачевић Милена, виша медицинска сестра интернистичког смера

Копривица Новка, професор филозофије и социологије

Костић Биљана, виша медицинска сестра – техничар

Кузељевић Слађана, дипломирани историчар

Љубинац Бранка, виша медицинска сестра – техничар

Мандић Јелена, специјалиста струковна медицинска сестра

Машуловић Катарина, професор српског језика и књижевности

Мекстенхоуп dr Ана, доктор медицине

Менђан Павловић Јасминка, дипломирани физикохемичар

Мијаиловић Душица, дипломирани инжењер организације рада

Милић Богдан, дипломирани теолог

Митрашиновић Мирјана, дипломирани молекуларни биолог и физиолог

Младеновић Катарина, специјалиста струковни физиотерапеут

Недић Бобан, струковни физиотерапеут

Николић Биљана, мастер економиста, мастер професор предметне наставе друштвено-хуманистичких наука (економска група предмета)

Николић Марија, специјалиста струковна медицинска сестра

Николић Анђела, дипломирани музички уметник – соло певач

Оташевић Снежана, професор марксизма

Павловић mr ph. Вера, дипломирани фармацеут

Пејовић Добрина, професор француског језика и књижевности, професор латинског језика, судски преводилац за француски језик

Петровић Јелена, професор српског језика и књижевности

Петронијевић Ирена, мастер професор предметне наставе, виша медицинска сестра – техничар

Петронијевић mr ph. Невена, магистар фармације

Пучијашевић Андријана, струковни зубни протетичар

Радојичић Будимир, дипломирани историчар

Радојичић dr Михаило, доктор медицине

Родаљевић Владица, мастер професор српског језика и књижевности 

Скоковић Живко, мастер професор физичког васпитања и спорта

Спасић Марија, специјалиста струковна медицинска сестра

Спасојевић Ана, дипломирана медицинска сестра

Станаћев Ивана, професор енглеског језика и књижевности

Стевановић Мирјана, дипломирани биохемичар

Стефановић Биљана, специјалиста струковна медицинска сестра

Стефановић Милица, виши лабораторијски техничар

Стефановић Срђан, мастер економиста

Теофиловић Ивановић Катарина, виши естетичар козметичар

Тодоровић Биљана, струковна медицинска сестра

Томановић Надежда, виша медицинска сестра

Тртовић Бобан, дипломирани математичар за рачунарство и информатику

Тртовић Драгана, дипломирани математичар за рачунарство и информатику

Ћирковић dr Марија, доктор стоматологије

Ћирковић Милена, мастер информатичар

Ускоковић Коса, виша медицинска сестра – техничар

Церовић Драгана, виша медицинска сестра

Шопаловић Оливера, професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу

Шћепановић Биљана, дипломирани биолог

САРАДНИЦИ ПО УГОВОРУ

Божић dr Раде, специјалиста ортопедске хирургије и трауматологије

Димитријевић dr Јелена, специјалиста интерне медицине

Лазић dr Александар, специјалиста ургентне медицине

Лазић dr Маја, специјалиста психијатрије

Prim. mr sci. med. Лешовић dr Снежана, педијатар ендокринолог

Милутиновић mr ph. Рада, дипломирани фармацеут – магистар фармације

Обућина dr Слађан, специјалиста опште хирургије, субспецијалиста дигестивне хирургије

Prim. dr sci. med. Павић dr Слађана, специјалиста инфектологије и тропских болести, начелник Инфективног одељења Опште болнице Ужице

Паликућа dr Марија, специјалиста микробиологије са паразитологијом

Перишић mr ph. Ана, магистар фармације

Prim. mr sci. med. Савић Божовић dr Дара, специјалиста педијатрије и субспецијалиста  кардиологије, начелник Одељења педијатрије Опште болнице Ужице

Сретеновић mr ph. spec. Оливера, специјалиста фармације

Тешовић dr Раде, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

Ћирковић dr Невена, специјализант

Шуљагић dr Јовица, специјалиста гинекологије и акушерства