Преквалификације

Најчешћа питања

Ако имате питања позовите нас, а пре тога погледајте доле наведене одговоре на најчешће постављена питања.

Уз молбу директору школе (у писаној форми) за упис на одређени смер, тј. смер за који сте заинтересовани, потребне су оверене фотокопије сва четири сведочанства и дипломе из средње школе коју сте завршили, извод из матичне књиге рођених и извод из матичне књиге венчаних уколико постоји промена презимена.

Молба се пише директору школе са жељом да прихвати Вашу молбу за преквалификацију. У Молби се наводи коју средњу школу сте завршили и који образовни профил у нашој школи желите да упишете. У горњем десном углу пишете име и презиме, адресу, ОБАВЕЗНО важећи број телефона и своју e-mail адресу. У доњем левом углу пишете датум и место писања молбе, а у доњем десном углу потписујете се као подносилац исте.

ВАЖНО: Све измене броја телефона и e-mail адресе се морају пријавити!

Постоји и образац молбе који можете преузети из одељка Контакт_Обрасци за штампање и одштампати, затим попунити и предати лично или послати поштом.

Ако Вам је лакше, можете да тај исти образац нађете у одељку Контакт_Електронски обрасци и попуните га директно на сајту и пошаљете са сајта.  

На основу Ваших сведочанстава и дипломе наша Комисија за упоређивање програма по смеровима утврђује разлику у предметима и директор доноси Решење о полагању испита кандидата на преквалификацији. Решење садржи испите који су признати, са једне стране, и испите које би требало да полажете по разредима, са друге стране. Предмети који имају вежбе такође су наглашени у Решењу и укупан број вежби и блок наставе се налази у загради поред њега. На пример, предмет Педијатрија са негом (100 В, 30 Б), а то значи да предмет Педијатрија са негом има 100 часова вежби и 30 часова у блок настави.

У школи се одрађује 30% од укупног броја вежби предвиђених за тај предмет за први и други разред. Вежбе за трећи и четврти разред се одрађују тако што се од укупног броја вежби предвиђених за тај предмет 30% одради у школи (или у наставној бази – болници), а осталих 70% у установи коју сами одаберете, уз писани упут школе. То значи да након одрађених 30% часова вежби у школи добијате упут и детаљне информације где и како да одрадите осталих 70% часова вежби.

Не! Услов да изађете на испит је да сте одрадили 30% часова вежби у школи и 70% часова вежби у установи у који сте упућени. На испит морате доћи са потврдом да сте одрадили вежбе у установи у коју сте упућени.

Уплатом годишње школарине и трошкова издавања Решења сматра се да сте уписани кандидат на преквалификацији.

Да, постоје рокови за вежбе и испите предвиђени Годишњим планом и програмом.

НАПОМЕНА : Вежбе и испити се пријављују од 10. до 20. у месецу који претходи испитном року. На пример, у октобру се пријављују испити за новембарски испитни рок. Поступак је следећи: од 10. до 15. у месецу попуњавате пријаве за испите. Након тога наставник задужен за рад са лицима на преквалификацији на основу Ваше пријаве ради Решење о финансијским обавезама за уплату накнаде за полагање испита. Када Вам Решење стигне на e-mail, тада уплаћујете тачну суму која је обрачуната. Уплата се врши до 20. у истом месецу. Уколико нисте из Ужица пријаву можете послати и поштом. Уколико нисте у могућности да до 20. у месецу доставите школи уплатницу, исту можете послати поштом, и то: шаљете копију уплатнице, а оригинал чувате код себе и носите је на испит. Распитајте се да ли је уплатница стигла. Пријаве и уплатнице можете послати и на e-mail школе: prekvalifikacije031@gmail.com

Уколико сте били спречени да дођете на испит због здравствених проблема, због немогућности да изађете са посла уколико радите и слично, онда пишете Молбу директору школе да Вам призна уплатницу за следећи испитни рок и ОБАВЕЗНО прилажете оверену потврду са посла, из здравствене установе и сл. У року од 2 до 3 дана добијате одговор на Вашу Молбу.

Вежбе се уплаћују до датума означеног на Решењу о финансијским обавезама за уплату накнаде за одрађене вежбе.

Цена вежби се одређује према броју кандидата у групи. На пример, цена вежби по часу за групу од 2 до 5 ученика је 1.320,00 динара. Уколико у групи има 4 кандидата, цена се одређује на следећи начин:

1320 : 4 = 330

То значи да је цена по часу за једног кандидата 330,00 динара.

 

На Решењу имате наведен, поред предмета, број часова вежби које треба да одрадите. Од тог броја 30% одрађујете у школи (то су вежбе које се плаћају), а осталих 70% у здравственој установи у коју Вас упутимо. Ако је укупан број часова вежби 100 онда је 30% у ствари 30 часова. Ако је један час по кандидату 330,00 динара, онда је цена за 30 часова 9.900,00 динара.

330 x 30 = 9900

Цена вежби по кандидату за овај предмет биће 9.900,00 динара.

НАПОМЕНА: Присуство на вежбама је ОБАВЕЗНО!

Сви кандидати предвиђени за те вежбе су обавештени пре почетка вежби о њиховом одржавању, а то ко ће се појавити на вежбама не зависи од Школе, већ искључиво од кандидата. Цена вежби се формира према броју кандидата који су присуствовали вежбама.

Потребна је комплетна униформа: бели мантил или блуза, беле панталоне и чисте кломпе. Униформа мора бити чиста, попеглана и уредна!

Потребна је униформа: бели мантил или блуза, беле панталоне и чисте кломпе, санитарна обрада (узима се у Заводу за заштиту здравља). Униформа мора бити чиста, попеглана и уредна!

Нисте пронашли одговор? Поставите питање