Maturski ispiti

Ovde možete preuzeti ispitna pitanja i priručnike.

Ginekološko-akušerska sestra

Medicinska sestra – vaspitač

Vaspitanje i nega dece ranog uzrasta 4

Lista tema za maturski pismeni zadatak 2023-2024.

Medicinska sestra – tehničar

Lista tema za maturski pismeni zadatak 2023-2024.

Pedijatrijska sestra – tehničar

Laboratorijski tehničar

Lista tema za maturski pismeni zadatak 2023-2024.

Fizioterapeutski tehničar

Lista tema za maturski pismeni zadatak 2023-2024. 

Farmaceutski tehničar

Lista tema za maturski pismeni zadatak 2023-2024.