Ispitna pitanja i ispitni rokovi

Ispitni rokovi za vanredne učenike i lica na prekvalifikaciji

Ispitni rokovi – vanredni učenici i prekvalifikacije

Datum

Prijavljivanje ispita

Od 10. do 20. u mesecu koji prethodi ispitnom roku

novembarski rok

01.11.2022. – 25.11.2022.

januarski rok

23.01.2023. – 10.02.2023.

aprilski rok

27.03.2023. – 07.04.2023.

junski rok

05.06.2023. – 19.06.2023.

avgustovski rok

14.08.2023. – 25.08.2023.

Termini za vežbe za lica na prekvalifikaciji

vežbe

03.10.2022. – 28.10.2022.

vežbe

01.12.2022. – 23.12.2022.

vežbe

20.02.2023. – 17.03.2023

vežbe

03.05.2023. – 26.05.2023.

Maturski ispiti

januarski rok

01.02.2023. – 10.02.2023.

junski rok

12.06.2023. – 19.06.2023.

avgustovski rok

21.08.2023. – 25.08.2023.

Ispitna pitanja

Preuzmite ispod svakog smera dokumente sa pitanjima klikom na naziv predmeta

Ginekološko-akušerska sestra

Zubni tehničar

Kozmetički tehničar

Laboratorijski tehničar

Medicinska sestra – vaspitač

Medicinska sestra – tehničar

Pedijatrijska sestra – tehničar

Sanitarno-ekološki tehničar

Stomatološka sestra – tehničar

Farmaceutski tehničar

Fizioterapeutski tehničar

Imate pitanja?

Pogledajte odgovore na najčešće postavljana pitanja.
Najčešća pitanja