Ispitna pitanja i ispitni rokovi

Ispitni rokovi za vanredne učenike i lica na prekvalifikaciji

Ispitni rokovi – vanredni učenici i prekvalifikacije

Datum

Prijavljivanje ispita

Od 10. do 20. u mesecu koji prethodi ispitnom roku

novembarski rok

01.11.2023. – 24.11.2023.

januarski rok

22.01.2024. – 09.02.2024.

aprilski rok

01.04.2024. – 19.04.2024.

junski rok

03.06.2024. – 21.06.2024.

avgustovski rok

19.08.2024. – 30.08.2024.

Termini za vežbe za lica na prekvalifikaciji

vežbe

02.10.2023. – 27.10.2023.

vežbe

01.12.2023. – 22.12.2023.

vežbe

19.02.2024. – 15.03.2024.

vežbe

06.05.2024. – 24.05.2024.

Maturski ispiti

januarski rok

01.02.2024. – 09.02.2024.

junski rok

04.06.2024. – 14.06.2024.

avgustovski rok

26.08.2024. – 30.08.2024.

RASPORED ISPITA U JANUARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2023/2024.

ZA LICA NA PREKVALIFIKACIJAMA, VANREDNE UČENIKE I DOPUNSKE ISPITE

datum

vreme

Naziv ispita

Br.

kandidata

Komisija

Treći član

22.01.2024.

09:00

Kineziterapija-praktični deo ispita

1

Katarina Mladenović, Bojana Knežević

 

22.01.2024.

09:30

Fizikalna terapija-praktični deo ispita

1

Katarina Mladenović, Bojana Knežević

 

22.01.2024.

13:45

Latinski jezik-pismeni deo ispita

6

Dobrina Pejović, Ljiljana Janković

 

     

 

23.01.2024.

14:30

Medicinska etika, Filozofija

2

Novka Koprivica, SV užestručnih predmeta

 

23.01.2024.

18:00

Interna medicina 4

1

Dr Aleksandar Lazić, SV užestručnih predmeta

 

     

 

24.01.2024.

08:45

Prva pomoć

1

Jelena Đajić, Jelena Mandić

 

24.01.2024.

10:30

Anatomija i fiziologija

8

Dr Vesna Puzović Brašanac , SV užestručnih predmeta

 

24.01.2024.

13:15

Pedijatrija

1

Dr Dara Savić Božović, SV užestručnih predmeta

 

24.01.2024.

13:45

Latinski jezik-usmeni deo ispita

6

Dobrina Pejović, Ljiljana Janković

 

     

 

25.01.2024.

10:00

Zdravstvena nega dece ranog uzrasta 1

2

Biljana Todorović, Dragana Cerović

 

25.01.2024.

10:15

Zdravstvena nega 2

3

Biljana Stefanović, Irena Petronijević

 

25.01.2024.

11:30

Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem

1

Dr Vesna Puzović Brašanac , SV užestručnih predmeta

 

25.01.2024.

11:30

Mikrobiologija sa epidemiologijom

1

Dr Mihailo Radojičić, SV užestručnih predmeta

 

25.01.2024.

11:30

Patologija

5

Dr Mihailo Radojičić, SV užestručnih predmeta

 

25.01.2024.

11:30

Farmakologija

1

Dr Vesna Puzović Brašanac, SV užestručnih predmeta

 

25.01.2024.

11:30

Dermatologija sa negom

1

Dr Mihailo Radojičić, SV užestručnih predmeta

 

25.01.2024.

13:00

Fizikalna terapija- usmeni deo ispita

           1

Boban Nedić, Dr Vladimir Simić

 

25.01.2024.

13:00

Kineziterapija-usmeni deo ispita

1

Boban Nedić, Dr Vladimir Simić

 

     

 

26.01.2024.

11:30

Farmaceutsko tehnološke operacije i postupci

2

SV farmaceuta

 

     

 

29.01.2024.

11:00

Zdravstvena nega dece 4

1

Milena Kovačević, Branka Ljubinac

 

29.01.2024.

11:30

Zdravstvena nega dece ranog uzrasta 2

3

Milena Kovačević, Branka Ljubinac

 

29.01.2024.

14:30

Predškolska pedagogija

4

Andrijana Dolaš, Branka Vasiljević

 

     

 

30.01.2024.

10:30

Farmaceutska tehnologija 2

3

SV farmaceuta

 

30.01.2024.

10:30

Farmakognozija sa fitoterapijom 2

3

SV farmaceuta

 

30.01.2024.

10:30

Organizacija farmaceutske delatnosti

4

SV farmaceuta

 

30.01.2024.

11:00

Medicinska biohemija

1

Mirjana Stevanović, Jelena Vasiljević

 

30.01.2024.

12:05

Zdravstvena psihologija

2

Aleksandra Jovanović Đukić, Dragina Mitrović

 

     

 

31.01.2024.

11:00

Analitička hemija

2

 Slađana Basurović, Ljiljana Ivaniš

 

     

 

01.02.2024.

07:00

Zdravstvena nega 3-praktični deo ispita

4

SV zdravstvene nege

 

01.02.2024.

15:00

Zdravstvena nega 3-usmeni deo ispita

4

Biljana Kostić, Slavica Bukvić

 

01.02.2024.

17:25

Engleski jezik-pismeni deo ispita

1

Ivana Stanaćev, Jasmina Živadinović

 

     

 

02.02.2024.

11:15

Toksikologija

1

SV farmaceuta

 

02.02.2024.

11:30

Farmaceutska hemija sa analitikom lekova 3

2

SV farmaceuta

 

02.02.2024.

14:15

Engleski jezik – usmeni deo ispita

2

Ivana Stanaćev, Jasmina Živadinović

 

     

 

05.02.2024.

09:00

Specijalna rehabilitacija-praktični deo

1

Katarina Mladenović, Bojana Knežević

 

05.02.2024.

13:00

Ginekologija i akušerstvo

8

Dr Jovica Šuljagić, SV užestručnih predmeta

 

05.02.2024.

13:30

Bolesti zuba

1

Dr Sanja Ječmenica, Dr Marija Ćirković

 

05.02.2024.

13:40

Preventivna stomatologija

1

Dr Marija Ćirković, Dr Sanja Ječmenica

 

05.02.2024.

13:50

Stomatološka protetika

1

Dr Simonida Zarić, Dr Marija Ćirković

 

05.02.2024.

15:00

Hirurgija 3 i 4

8

Dr Slađan Obućina, Dr Rade Božić

 

05.02.2024.

15:20

Infektologija

2

Dr Slađana Pavić, SV užestručnih predmeta

 

     

 

06.02.2024.

07:00

Zdravstvena nega 4-praktični deo ispita

1

SV zdravstvene nege

 

06.02.2024.

13:30

Zdravstvena nega 4-usmeni deo ispita

1

Biljana Stefanović, Nadica Tomanović

 

06.02.2024.

18:00

Neurologija

5

Dr Aleksandar Lazić, SV užestručnih predmeta

 

     

 

07.02.2024.

18:00

Interna medicina 3 i 4

5

Dr Aleksandar Lazić, SV užestručnih predmeta

 

     

 

08.02.2024.

13:00

Specijalna rehabilitacija-usmeni deo ispita

1

Boban Nedić, Dr Vladimir Simić

 

08.02.2024.

13:00

Psihijatrija

1

Dr Maja Lazić, SV užestručnih predmeta

 

08.02.2024.

13:15

Pedijatrija

1

Dr Dara Savić Božović, SV užestručnih predmeta

 

     

 

09.02.2024.

11:30

Kozmetologija

 

SV farmaceuta

 

09.02.2024.

11:30

Bromatologija sa dijetetikom

1

SV farmaceuta

 

09.02.2024.

11:30

Farmakologija i farmakoterapija

2

SV farmaceuta

 

09.02.2024.

12:00

Preduzetništvo

1

Biljana Nikolić, Srđan Stefanović

 

RASPORED ISPITA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2023/2024.

ZA LICA NA PREKVALIFIKACIJAMA, VANREDNE UČENIKE I DOPUNSKE ISPITE

 

datum

vreme

Naziv ispita

Br.

kandidata

Komisija

Treći član

01.04.2024.

11:00

Fizika

1

Jasminka Menđan Pavlović, Vukašin Tomić

 Simić Tijana

01.04.2024.

13:45

Latinski jezik – pismeni deo ispita

3

Dobrina Pejović, Ljiljana Tomić

 Simić Tijana

     

 

02.04.2024.

09:15

Zdravstvena nega dece 1

1

Branka Ljubinac, Jelena Janković

 Simić Tijana

     

 

03.04.2024.

08:30

Prva pomoć

1

Jelena Đajić, Jelena Mandić

 Simić Tijana

03.04.2024.

09:00

Zdravstvena nega 1

1

Jelena Đajić, Jelena Mandić

 Simić Tijana

03.04.2024.

10:30

Anatomija i fiziologija

3

Dr Vesna Puzović Brašanac , SV užestručnih predmeta

 Simić Tijana

03.04.2024.

10:30

Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem

2

Dr Vesna Puzović Brašanac , SV užestručnih predmeta

 Simić Tijana

03.04.2024.

10:30

Farmakologija

1

Dr Vesna Puzović Brašanac, SV užestručnih predmeta

 Simić Tijana

03.04.2024.

13:40

Latinski jezik – usmeni deo ispita

3

Dobrina Pejović, Ljiljana Tomić

 Simić Tijana

     

 

05.04.2024.

08:30

Zdravstvena nega dece ranog uzrasta 2

2

Marija Spasić, Dragana Cerović

 Simić Tijana

05.04.2024.

09:30

Zdravstvena nega 2

2

Biljana Kostić, Biljana Todorović

 Simić Tijana

05.04.2024.

12:30

Farmakognozija sa fitoterapijom 2

1

SV farmaceuta

 Simić Tijana

05.04.2024.

12:30

Organizacija farmaceutske delatnosti

1

SV farmaceuta

 Simić Tijana

     

 

08.04.2024.

10:15

Mikrobiologija sa epidemiologijom

1

Dr Mihailo Radojičić, Dr Vladimir Simić

 Simić Tijana

08.04.2024.

10:15

Patologija

4

Dr Mihailo Radojičić, Dr Vladimir Simić

 Simić Tijana

08.04.2024.

13:00

Parodontologija i oralna medicina

1

Dr Sanja Ječmenica, Dr Marija Ćirković

 Simić Tijana

08.04.2024.

13:15

Oralna hirurgija

1

Dr Sanja Ječmenica, Dr Marija Ćirković

 Simić Tijana

     

 

09.04.2024.

11:00

Medicinska biohemija

1

Mirjana Stevanović, Jelena Vasiljević

 Simić Tijana

09.04.2024.

16:30

Ustav i prava građana

1

Snežana Otašević, Novka Koprivica

 Simić Tijana

09.04.2024.

16:30

Sociologija sa pravima građana

1

Snežana Otašević, Novka Koprivica

 Simić Tijana

     

 

10.04.2024.

11:00

Analitička hemija

1

Ljiljana Ivaniš, Slađana Basurović

 Simić Tijana

     

 

11.04.2024.

08:00

Vaspitanje i nega dece 3 – praktični deo

1

Biljana Jokić, Marija Nikolić

 Simić Tijana

11.04.2024.

14:00

Vaspitanje i nega dece 3 – usmeni deo

1

Andrijana Dolaš, Branka Vasiljević

 Simić Tijana

11.04.2024.

14:00

Predškolska pedagogija

2

Andrijana Dolaš, Branka Vasiljević

 Simić Tijana

11.04.2024.

14:30

Hirurgija 3 i 4

3

Dr Slađan Obućina, Dr Rade Božić

 Simić Tijana

     

 

15.04.2024.

11:15

Književnost za decu

1

Katarina Mašulović, Olivera Šopalović

 Simić Tijana

15.04.2024.

12:00

Preduzetništvo

1

Biljana Nikolić, Slavica Dragojlović

 Simić Tijana

15.04.2024.

12:55

Matematika – pismeni deo

1

Dragana Trtović, Boban Trtović

Simić Tijana 

15.04.2024.

14:00

Ginekologija i akušerstvo

6

Dr Jovica Šuljagić, SV užestručnih predmeta

 Simić Tijana

15.04.2024.

15:20

Infektologija

2

Dr Slađana Pavić, SV užestručnih predmeta

 Simić Tijana

15.04.2024.

16:00

Dečja stomatologija

1

Dr Marija Ćirković, Dr Simonida Zarić

 Simić Tijana

15.04.2024.

16:15

Ortopedija vilica

1

Dr Marija Ćirković, Dr Simonida Zarić

 Simić Tijana

     

 

16.04.2024.

07:00

Zdravstvena nega 3 – praktični deo

3

SV zdravstvene nege

 Simić Tijana

16.04.2024.

12:00

Dečja psihologija, Psihologija

3

Aleksandra Jovanović Đukić, Dragina Mitrović

 Simić Tijana

16.04.2024.

13:30

Zdravstvena nega 3 – usmeni deo

3

Nadežda Tomanović, Biljana Stefanović

 Simić Tijana

16.04.2024.

16:30

Matematika – usmeni deo

1

Dragana Trtović, Boban Trtović

 Simić Tijana

16.04.2024.

17:00

Interna medicina 3 i 4

5

Dr Aleksandar Lazić, Dr Mihailo Radojičić

 Simić Tijana

16.04.2024.

17:00

Neurologija

4

Dr Aleksandar Lazić, Dr Mihailo Radojičić

 Simić Tijana

     

 

17.04.2024.

13:15

Pedijatrija

1

Dr Dara Savić Božović, SV užestručnih predmeta

 Simić Tijana

     

 

18.04.2024.

07:00

Zdravstvena nega 4 – praktični deo

1

SV zdravstvene nege

 Simić Tijana

18.04.2024.

07:00

Dečja neuropsihijatrija sa negom – praktični deo

1

SV zdravstvene nege

 Simić Tijana

18.04.2024.

08:30

Muzička kultura, Muzičko vaspitanje dece ranog uzrasta

2

Anđela Nikolić, Đorđe Drobnjak

 Simić Tijana

18.04.2024.

13:30

Psihijatrija, Dečja neuropsihijatrija sa negom – usmeni deo

2

Dr Maja Lazić, SV užestručnih predmeta

 Simić Tijana

18.04.2024.

16:00

Zdravstvena nega 4 – usmeni deo

1

Slavica Bukvić, Biljana Kostić

 Simić Tijana

     

 

19.04.2024.

11:30

Farmaceutska tehnologija 4

1

SV farmaceuta

 Simić Tijana

19.04.2024.

11:30

Farmaceutska hemija sa analitikom lekova 4

1

SV farmaceuta

 Simić Tijana

19.04.2024.

11:30

Kozmetologija

1

SV farmaceuta

 Simić Tijana

19.04.2024.

11:30

Bromatologija sa dijetetikom

1

SV farmaceuta

 Simić Tijana

19.04.2024.

11:30

Farmakologija i farmakoterapija

1

SV farmaceuta

 Simić Tijana

RASPORED ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2023/2024.

ZA LICA NA PREKVALIFIKACIJAMA, VANREDNE UČENIKE I DOPUNSKE ISPITE

 

 

datum

vreme

Naziv ispita

Br.

kandidata

Komisija

Treći član

05.06.2024.

10:30

Anatomija i fiziologija

5

dr Vesna Brašanac Puzović, SV užestručnih predmeta

Tijana Simić

05.06.2024.

10:30

Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem

5

dr Vesna Brašanac Puzović, SV užestručnih predmeta

Tijana Simić

05.06.2024.

13:45

Zdravstvena nega 1

1

Jelena Đajić, Jelena Mandić

Tijana Simić

 

 

 

 

 

 

06.06.2024.

07:00

Dečja hirurgija sa negom – praktični deo

1

SV zdravstvene nege

Tijana Simić

06.06.2024.

08:30

Muzička kultura

1

Anđela Nikolić, Đorđe Drobnjak

Tijana Simić

06.06.2024.

10:15

Zdravstvena nega dece 1

1

Irena Petronijević, Branka Ljubinac

Tijana Simić

 

 

 

 

 

 

07.06.2024.

09:45

Predškolska pedagogija

1

Andrijana Dolaš, Branka Vasiljević

Tijana Simić

07.06.2024.

11:00

Medicinska biohemija

1

Mirjana Stevanović, Jelena Vasiljević

Tijana Simić

07.06.2024.

12:00

Zdravstvena nega 2

1

Jelena Janković, Dragana Cerović

Tijana Simić

07.06.2024.

12:00

Zdravstvena nega dece ranog uzrasta 2

1

Jelena Janković, Dragana Cerović

Tijana Simić

07.06.2024.

13:30

Medicinska etika

1

Novka Koprivica, dr Vesna Brašanac Puzović

Tijana Simić

 

 

 

 

 

 

10.06.2024.

10:15

Mikrobiologija sa epidemiologijom

1

dr Mihailo Radojičić, SV užestručnih predmeta

Tijana Simić

10.06.2024.

10:15

Patologija

4

dr Mihailo Radojičić, SV užestručnih predmeta

Tijana Simić

10.06.2024.

15:00

Hirurgija 3 i 4, Dečja hirurgija sa negom-teorija

6

dr Slađan Obućina, dr Rade Božić

Tijana Simić

 

 

 

 

 

 

12.06.2024.

09:00

Pedijatrija sa negom – praktični deo

1

Milena Kovačević, Branka Ljubinac

Tijana Simić

12.06.2024.

11:00

Analitička hemija

         1

Ljiljana Ivaniš, Slađana Basurović

Tijana Simić

 

 

 

 

 

 

13.06.2024.

07:00

Zdravstvena nega 3 – praktični deo

1

SV zdravstvene nege

Tijana Simić

13.06.2024.

12:05

Dečja psihologija, Psihologija, Zdravstvena psihologija

3

Aleksandra Jovanović Đukić, Dragina Mitrović

Tijana Simić

13.06.2024.

15:00

Neurologija

5

dr Aleksandar Lazić, dr Mihailo Radojičić

Tijana Simić

13.06.2024.

15:00

Interna medicina 3 i 4

4

dr Aleksandar Lazić, dr Mihailo Radojičić

Tijana Simić

13.06.2024.

16:00

Zdravstvena nega 3 – teorija

1

Biljana Kostić, Slavica Bukvić

Tijana Simić

 

 

 

 

 

 

17.06.2024.

11:30

Književnost za decu

1

Katarina Mašulović, Olivera Šopalović

Tijana Simić

17.06.2024.

14:00

Ginekologija i akušerstvo

3

dr Jovica Šuljagić, SV užestručnih predmeta

Tijana Simić

18.06.2024.

12:15

Farmaceutska hemija sa analitikom lekova 4

1

SV farmaceuta

Tijana Simić

18.06.2024.

12:15

Bromatologija sa dijetetikom

1

SV farmaceuta

Tijana Simić

18.06.2024.

14:30

Infektologija

5

dr Nataša Smiljanić Tešović, SV užestručnih predmeta

Tijana Simić

 

 

 

 

 

 

19.06.2024.

10:30

Pedijatrija, Pedijatrija sa negom

2

dr Dara Savić Božović, SV užestručnih predmeta

Tijana Simić

19.06.2024.

12:00

Laboratorijske tehnije – praktični deo

1

Marija Klopanović, Milica Stefanović

Tijana Simić

19.06.2024.

12:30

Laboratorijske tehnike – teorija

1

Jelena Vasiljević, SV užestručnih predmeta

Tijana Simić

 

 

 

 

 

 

21.06.2024.

12:00

Psihijatrija

1

dr Maja Lazić, SV užestručnih predmeta

Tijana Simić

 

Ispitna pitanja

Preuzmite ispod svakog smera dokumente sa pitanjima klikom na naziv predmeta

Ginekološko-akušerska sestra

Zubni tehničar

Kozmetički tehničar

Laboratorijski tehničar

Medicinska sestra – vaspitač

Medicinska sestra – tehničar

Pedijatrijska sestra – tehničar

Sanitarno-ekološki tehničar

Stomatološka sestra – tehničar

Farmaceutski tehničar

Fizioterapeutski tehničar

Imate pitanja?

Pogledajte odgovore na najčešće postavljana pitanja.
Najčešća pitanja