Испитна питања и испитни рокови

Испитни рокови за ванредне ученике и лица на преквалификацији

Испитни рокови – ванредни ученици и преквалификације

Датум

Пријављивање испита

Од 10. до 20. у месецу који претходи испитном року

новембарски рок

01.11.2023. – 24.11.2023.

јануарски рок

22.01.2024. – 09.02.2024.

априлски рок

01.04.2024. – 19.04.2024.

јунски рок

03.06.2024. – 21.06.2024.

августовски рок

19.08.2024. – 30.08.2024.

Термини за вежбе за лица на преквалификацији

вежбе

02.10.2023. – 27.10.2023.

вежбе

01.12.2023. – 22.12.2023.

вежбе

19.02.2024. – 15.03.2024.

вежбе

06.05.2024. – 24.05.2024.

Матурски испити

јануарски рок

01.02.2024. – 09.02.2024.

јунски рок

04.06.2024. – 14.06.2024.

августовски рок

26.08.2024. – 30.08.2024.

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/2024.

ЗА ЛИЦА НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈАМА, ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ И ДОПУНСКЕ ИСПИТЕ

датум

време

Назив испита

Бр.

кандидата

Комисија

Трећи члан

22.01.2024.

09:00

Кинезитерапија-практични део испита

1

Катарина Младеновић, Бојана Кнежевић

 

22.01.2024.

09:30

Физикална терапија-практични део испита

1

Катарина Младеновић, Бојана Кнежевић

 

22.01.2024.

13:45

Латински језик-писмени део испита

6

Добрина Пејовић, Љиљана Јанковић

 

         

 

23.01.2024.

14:30

Медицинска етика, Филозофија

2

Новка Копривица, СВ ужестручних предмета

 

23.01.2024.

18:00

Интерна медицина 4

1

Др Александар Лазић, СВ ужестручних предмета

 

         

 

24.01.2024.

08:45

Прва помоћ

1

Јелена Ђајић, Јелена Мандић

 

24.01.2024.

10:30

Анатомија и физиологија

8

Др Весна Пузовић Брашанац , СВ ужестручних предмета

 

24.01.2024.

13:15

Педијатрија

1

Др Дара Савић Божовић, СВ ужестручних предмета

 

24.01.2024.

13:45

Латински језик-усмени део испита

6

Добрина Пејовић, Љиљана Јанковић

 

         

 

25.01.2024.

10:00

Здравствена нега деце раног узраста 1

2

Биљана Тодоровић, Драгана Церовић

 

25.01.2024.

10:15

Здравствена нега 2

3

Биљана Стефановић, Ирена Петронијевић

 

25.01.2024.

11:30

Хигијена са здравственим васпитањем

1

Др Весна Пузовић Брашанац , СВ ужестручних предмета

 

25.01.2024.

11:30

Микробиологија са епидемиологијом

1

Др Михаило Радојичић, СВ ужестручних предмета

 

25.01.2024.

11:30

Патологија

5

Др Михаило Радојичић, СВ ужестручних предмета

 

25.01.2024.

11:30

Фармакологија

1

Др Весна Пузовић Брашанац, СВ ужестручних предмета

 

25.01.2024.

11:30

Дерматологија са негом

1

Др Михаило Радојичић, СВ ужестручних предмета

 

25.01.2024.

13:00

Физикална терапија- усмени део испита

           1

Бобан Недић, Др Владимир Симић

 

25.01.2024.

13:00

Кинезитерапија-усмени део испита

1

Бобан Недић, Др Владимир Симић

 

         

 

26.01.2024.

11:30

Фармацеутско технолошке операције и поступци

2

СВ фармацеута

 

         

 

29.01.2024.

11:00

Здравствена нега деце 4

1

Милена Ковачевић, Бранка Љубинац

 

29.01.2024.

11:30

Здравствена нега деце раног узраста 2

3

Милена Ковачевић, Бранка Љубинац

 

29.01.2024.

14:30

Предшколска педагогија

4

Андријана Долаш, Бранка Васиљевић

 

         

 

30.01.2024.

10:30

Фармацеутска технологија 2

3

СВ фармацеута

 

30.01.2024.

10:30

Фармакогнозија са фитотерапијом 2

3

СВ фармацеута

 

30.01.2024.

10:30

Организација фармацеутске делатности

4

СВ фармацеута

 

30.01.2024.

11:00

Медицинска биохемија

1

Мирјана Стевановић, Јелена Васиљевић

 

30.01.2024.

12:05

Здравствена психологија

2

Александра Јовановић Ђукић, Драгина Митровић

 

         

 

31.01.2024.

11:00

Аналитичка хемија

2

 Слађана Басуровић, Љиљана Иваниш

 

         

 

01.02.2024.

07:00

Здравствена нега 3-практични део испита

4

СВ здравствене неге

 

01.02.2024.

15:00

Здравствена нега 3-усмени део испита

4

Биљана Костић, Славица Буквић

 

01.02.2024.

17:25

Енглески језик-писмени део испита

1

Ивана Станаћев, Јасмина Живадиновић

 

         

 

02.02.2024.

11:15

Токсикологија

1

СВ фармацеута

 

02.02.2024.

11:30

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 3

2

СВ фармацеута

 

02.02.2024.

14:15

Енглески језик – усмени део испита

2

Ивана Станаћев, Јасмина Живадиновић

 

         

 

05.02.2024.

09:00

Специјална рехабилитација-практични део

1

Катарина Младеновић, Бојана Кнежевић

 

05.02.2024.

13:00

Гинекологија и акушерство

8

Др Јовица Шуљагић, СВ ужестручних предмета

 

05.02.2024.

13:30

Болести зуба

1

Др Сања Јечменица, Др Марија Ћирковић

 

05.02.2024.

13:40

Превентивна стоматологија

1

Др Марија Ћирковић, Др Сања Јечменица

 

05.02.2024.

13:50

Стоматолошка протетика

1

Др Симонида Зарић, Др Марија Ћирковић

 

05.02.2024.

15:00

Хирургија 3 и 4

8

Др Слађан Обућина, Др Раде Божић

 

05.02.2024.

15:20

Инфектологија

2

Др Слађана Павић, СВ ужестручних предмета

 

         

 

06.02.2024.

07:00

Здравствена нега 4-практични део испита

1

СВ здравствене неге

 

06.02.2024.

13:30

Здравствена нега 4-усмени део испита

1

Биљана Стефановић, Надица Томановић

 

06.02.2024.

18:00

Неурологија

5

Др Александар Лазић, СВ ужестручних предмета

 

         

 

07.02.2024.

18:00

Интерна медицина 3 и 4

5

Др Александар Лазић, СВ ужестручних предмета

 

         

 

08.02.2024.

13:00

Специјална рехабилитација-усмени део испита

1

Бобан Недић, Др Владимир Симић

 

08.02.2024.

13:00

Психијатрија

1

Др Маја Лазић, СВ ужестручних предмета

 

08.02.2024.

13:15

Педијатрија

1

Др Дара Савић Божовић, СВ ужестручних предмета

 

         

 

09.02.2024.

11:30

Козметологија

 

СВ фармацеута

 

09.02.2024.

11:30

Броматологија са дијететиком

1

СВ фармацеута

 

09.02.2024.

11:30

Фармакологија и фармакотерапија

2

СВ фармацеута

 

09.02.2024.

12:00

Предузетништво

1

Биљана Николић, Срђан Стефановић

 

РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/2024.

ЗА ЛИЦА НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈАМА, ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ И ДОПУНСКЕ ИСПИТЕ

 

датум

време

Назив испита

Бр.

кандидата

Комисија

Трећи члан

01.04.2024.

11:00

Физика

1

Јасминка Менђан Павловић, Вукашин Томић

 Симић Тијана

01.04.2024.

13:45

Латински језик – писмени део испита

3

Добрина Пејовић, Љиљана Томић

 Симић Тијана

         

 

02.04.2024.

09:15

Здравствена нега деце 1

1

Бранка Љубинац, Јелена Јанковић

 Симић Тијана

         

 

03.04.2024.

08:30

Прва помоћ

1

Јелена Ђајић, Јелена Мандић

 Симић Тијана

03.04.2024.

09:00

Здравствена нега 1

1

Јелена Ђајић, Јелена Мандић

 Симић Тијана

03.04.2024.

10:30

Анатомија и физиологија

3

Др Весна Пузовић Брашанац , СВ ужестручних предмета

 Симић Тијана

03.04.2024.

10:30

Хигијена са здравственим васпитањем

2

Др Весна Пузовић Брашанац , СВ ужестручних предмета

 Симић Тијана

03.04.2024.

10:30

Фармакологија

1

Др Весна Пузовић Брашанац, СВ ужестручних предмета

 Симић Тијана

03.04.2024.

13:40

Латински језик – усмени део испита

3

Добрина Пејовић, Љиљана Томић

 Симић Тијана

         

 

05.04.2024.

08:30

Здравствена нега деце раног узраста 2

2

Марија Спасић, Драгана Церовић

 Симић Тијана

05.04.2024.

09:30

Здравствена нега 2

2

Биљана Костић, Биљана Тодоровић

 Симић Тијана

05.04.2024.

12:30

Фармакогнозија са фитотерапијом 2

1

СВ фармацеута

 Симић Тијана

05.04.2024.

12:30

Организација фармацеутске делатности

1

СВ фармацеута

 Симић Тијана

         

 

08.04.2024.

10:15

Микробиологија са епидемиологијом

1

Др Михаило Радојичић, Др Владимир Симић

 Симић Тијана

08.04.2024.

10:15

Патологија

4

Др Михаило Радојичић, Др Владимир Симић

 Симић Тијана

08.04.2024.

13:00

Пародонтологија и орална медицина

1

Др Сања Јечменица, Др Марија Ћирковић

 Симић Тијана

08.04.2024.

13:15

Орална хирургија

1

Др Сања Јечменица, Др Марија Ћирковић

 Симић Тијана

         

 

09.04.2024.

11:00

Медицинска биохемија

1

Мирјана Стевановић, Јелена Васиљевић

 Симић Тијана

09.04.2024.

16:30

Устав и права грађана

1

Снежана Оташевић, Новка Копривица

 Симић Тијана

09.04.2024.

16:30

Социологија са правима грађана

1

Снежана Оташевић, Новка Копривица

 Симић Тијана

         

 

10.04.2024.

11:00

Аналитичка хемија

1

Љиљана Иваниш, Слађана Басуровић

 Симић Тијана

         

 

11.04.2024.

08:00

Васпитање и нега деце 3 – практични део

1

Биљана Јокић, Марија Николић

 Симић Тијана

11.04.2024.

14:00

Васпитање и нега деце 3 – усмени део

1

Андријана Долаш, Бранка Васиљевић

 Симић Тијана

11.04.2024.

14:00

Предшколска педагогија

2

Андријана Долаш, Бранка Васиљевић

 Симић Тијана

11.04.2024.

14:30

Хирургија 3 и 4

3

Др Слађан Обућина, Др Раде Божић

 Симић Тијана

         

 

15.04.2024.

11:15

Књижевност за децу

1

Катарина Машуловић, Оливера Шопаловић

 Симић Тијана

15.04.2024.

12:00

Предузетништво

1

Биљана Николић, Славица Драгојловић

 Симић Тијана

15.04.2024.

12:55

Математика – писмени део

1

Драгана Тртовић, Бобан Тртовић

Симић Тијана 

15.04.2024.

14:00

Гинекологија и акушерство

6

Др Јовица Шуљагић, СВ ужестручних предмета

 Симић Тијана

15.04.2024.

15:20

Инфектологија

2

Др Слађана Павић, СВ ужестручних предмета

 Симић Тијана

15.04.2024.

16:00

Дечја стоматологија

1

Др Марија Ћирковић, Др Симонида Зарић

 Симић Тијана

15.04.2024.

16:15

Ортопедија вилица

1

Др Марија Ћирковић, Др Симонида Зарић

 Симић Тијана

         

 

16.04.2024.

07:00

Здравствена нега 3 – практични део

3

СВ здравствене неге

 Симић Тијана

16.04.2024.

12:00

Дечја психологија, Психологија

3

Александра Јовановић Ђукић, Драгина Митровић

 Симић Тијана

16.04.2024.

13:30

Здравствена нега 3 – усмени део

3

Надежда Томановић, Биљана Стефановић

 Симић Тијана

16.04.2024.

16:30

Математика – усмени део

1

Драгана Тртовић, Бобан Тртовић

 Симић Тијана

16.04.2024.

17:00

Интерна медицина 3 и 4

5

Др Александар Лазић, Др Михаило Радојичић

 Симић Тијана

16.04.2024.

17:00

Неурологија

4

Др Александар Лазић, Др Михаило Радојичић

 Симић Тијана

         

 

17.04.2024.

13:15

Педијатрија

1

Др Дара Савић Божовић, СВ ужестручних предмета

 Симић Тијана

         

 

18.04.2024.

07:00

Здравствена нега 4 – практични део

1

СВ здравствене неге

 Симић Тијана

18.04.2024.

07:00

Дечја неуропсихијатрија са негом – практични део

1

СВ здравствене неге

 Симић Тијана

18.04.2024.

08:30

Музичка култура, Музичко васпитање деце раног узраста

2

Анђела Николић, Ђорђе Дробњак

 Симић Тијана

18.04.2024.

13:30

Психијатрија, Дечја неуропсихијатрија са негом – усмени део

2

Др Маја Лазић, СВ ужестручних предмета

 Симић Тијана

18.04.2024.

16:00

Здравствена нега 4 – усмени део

1

Славица Буквић, Биљана Костић

 Симић Тијана

         

 

19.04.2024.

11:30

Фармацеутска технологија 4

1

СВ фармацеута

 Симић Тијана

19.04.2024.

11:30

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 4

1

СВ фармацеута

 Симић Тијана

19.04.2024.

11:30

Козметологија

1

СВ фармацеута

 Симић Тијана

19.04.2024.

11:30

Броматологија са дијететиком

1

СВ фармацеута

 Симић Тијана

19.04.2024.

11:30

Фармакологија и фармакотерапија

1

СВ фармацеута

 Симић Тијана

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/2024.

ЗА ЛИЦА НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈАМА, ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ И ДОПУНСКЕ ИСПИТЕ

 

 

датум

време

Назив испита

Бр.

кандидата

Комисија

Трећи члан

05.06.2024.

10:30

Анатомија и физиологија

5

dr Весна Брашанац Пузовић, СВ ужестручних предмета

Тијана Симић

05.06.2024.

10:30

Хигијена са здравственим васпитањем

5

dr Весна Брашанац Пузовић, СВ ужестручних предмета

Тијана Симић

05.06.2024.

13:45

Здравствена нега 1

1

Јелена Ђајић, Јелена Мандић

Тијана Симић

 

 

 

 

 

 

06.06.2024.

07:00

Дечја хирургија са негом – практични део

1

СВ здравствене неге

Тијана Симић

06.06.2024.

08:30

Музичка култура

1

Анђела Николић, Ђорђе Дробњак

Тијана Симић

06.06.2024.

10:15

Здравствена нега деце 1

1

Ирена Петронијевић, Бранка Љубинац

Тијана Симић

 

 

 

 

 

 

07.06.2024.

09:45

Предшколска педагогија

1

Андријана Долаш, Бранка Васиљевић

Тијана Симић

07.06.2024.

11:00

Медицинска биохемија

1

Мирјана Стевановић, Јелена Васиљевић

Тијана Симић

07.06.2024.

12:00

Здравствена нега 2

1

Јелена Јанковић, Драгана Церовић

Тијана Симић

07.06.2024.

12:00

Здравствена нега деце раног узраста 2

1

Јелена Јанковић, Драгана Церовић

Тијана Симић

07.06.2024.

13:30

Медицинска етика

1

Новка Копривица, dr Весна Брашанац Пузовић

Тијана Симић

 

 

 

 

 

 

10.06.2024.

10:15

Микробиологија са епидемиологијом

1

dr Михаило Радојичић, СВ ужестручних предмета

Тијана Симић

10.06.2024.

10:15

Патологија

4

dr Михаило Радојичић, СВ ужестручних предмета

Тијана Симић

10.06.2024.

15:00

Хирургија 3 и 4, Дечја хирургија са негом-теорија

6

dr Слађан Обућина, dr Раде Божић

Тијана Симић

 

 

 

 

 

 

12.06.2024.

09:00

Педијатрија са негом – практични део

1

Милена Ковачевић, Бранка Љубинац

Тијана Симић

12.06.2024.

11:00

Аналитичка хемија

         1

Љиљана Иваниш, Слађана Басуровић

Тијана Симић

 

 

 

 

 

 

13.06.2024.

07:00

Здравствена нега 3 – практични део

1

СВ здравствене неге

Тијана Симић

13.06.2024.

12:05

Дечја психологија, Психологија, Здравствена психологија

3

Александра Јовановић Ђукић, Драгина Митровић

Тијана Симић

13.06.2024.

15:00

Неурологија

5

dr Александар Лазић, dr Михаило Радојичић

Тијана Симић

13.06.2024.

15:00

Интерна медицина 3 и 4

4

dr Александар Лазић, dr Михаило Радојичић

Тијана Симић

13.06.2024.

16:00

Здравствена нега 3 – теорија

1

Биљана Костић, Славица Буквић

Тијана Симић

 

 

 

 

 

 

17.06.2024.

11:30

Књижевност за децу

1

Катарина Машуловић, Оливера Шопаловић

Тијана Симић

17.06.2024.

14:00

Гинекологија и акушерство

3

dr Јовица Шуљагић, СВ ужестручних предмета

Тијана Симић

18.06.2024.

12:15

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 4

1

СВ фармацеута

Тијана Симић

18.06.2024.

12:15

Броматологија са дијететиком

1

СВ фармацеута

Тијана Симић

18.06.2024.

14:30

Инфектологија

5

dr Наташа Смиљанић Тешовић, СВ ужестручних предмета

Тијана Симић

 

 

 

 

 

 

19.06.2024.

10:30

Педијатрија, Педијатрија са негом

2

dr Дара Савић Божовић, СВ ужестручних предмета

Тијана Симић

19.06.2024.

12:00

Лабораторијске техније – практични део

1

Марија Клопановић, Милица Стефановић

Тијана Симић

19.06.2024.

12:30

Лабораторијске технике – теорија

1

Јелена Васиљевић, СВ ужестручних предмета

Тијана Симић

 

 

 

 

 

 

21.06.2024.

12:00

Психијатрија

1

dr Маја Лазић, СВ ужестручних предмета

Тијана Симић

 

Испитна питања

Преузмите испод сваког смера документе са питањима кликом на назив предмета

Гинеколошко-акушерска сестра

Зубни техничар

Козметички техничар

Лабораторијски техничар

Медицинска сестра – васпитач

Медицинска сестра – техничар

Педијатријска сестра – техничар

Санитарно-еколошки техничар

Стоматолошка сестра – техничар

Фармацеутски техничар

Физиотерапеутски техничар

Имате питања?

Погледајте одговоре на најчешће постављана питања.
Најчешћа питања