Cenovnik i instrukcije

CENA ŠKOLARINE ZA LICA - UČENIKE MEDICINSKE ŠKOLE IZ UŽICA KOJI PLAĆAJU TROŠKOVE ŠKOLOVANJA NA PREKVALIFIKACIJI U ŠKOLSKOJ 2023/2024.

 

 • Upis godine…………………………………………………………4.500,00
 • Obnova godine……………………………………………………..500,00
 • Izdavanje rešenja…………………………………………………500,00
 • Ispit bez pismenog zadatka………………………………….000,00
 • Ispit sa pismenim zadatkom………………………………..000,00
 • Ispit sa vežbama…………………………………………………000,00
 • Završni ispit…………………………………………………… 500,00
 • Maturski ispit za srednje stručne škole……………..000,00
 • Čas konsultacije: grupa od 16 do 30 učenika…………….150,00
 • Čas konsultacije: grupa do 15 učenika…………………….200,00
 • Čas vežbi za jednog učenika………………………………….150,00

a smanjuje se sa povećanjem broja učenika u grupi:

 

                 Grupa od 2 do 5 učenika………..1.320,00

                 Grupa od 6 do 10 učenika………1.650,00

                 Grupa od 11 do 15 učenika…….1.970,00

                 Grupa od 16 do 30 učenika…….2.630,00

 

Primer:

Za grupu od 11 do 15 učenika, cena je 1.970,00 din. Ako u grupi ima 12 učenika,

pojedinačna cena po učeniku se izračunava na sledeći način:

1.970,00 : 12 učenika  = 164,17 din.

164,17 x broj časova vežbi

      Princip obračuna odnosi se i na ostale grupe.

 

        Minimalan broj časova vežbi je 30% od predviđenog godišnjeg fonda časova za određeni predmet a konsultacije po zahtevu kandidata, odnosno grupe.

     

  Tekući račun Škole za uplatu:  840-1258666-49

 

       Cenovnik je urađen na osnovu Odluke Ministarstva prosvete Republike Srbije broj 611-00-2336/2023-03 od12.10.2023. godine  i Odluke Školskog odbora br. 2566/23 od 26.10.2023. godine.

 

                                                                                                      Predsednik ŠO

                                                                                                   _______________________

                                                                                               Dr Marija Marković