Ценовник и инструкције

ЦЕНА ШКОЛАРИНЕ ЗА ЛИЦА - УЧЕНИКЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ ИЗ УЖИЦА КОЈИ ПЛАЋАЈУ ТРОШКОВЕ ШКОЛОВАЊА НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024.

 

 • Упис године…………………………………………………………4.500,00
 • Обнова године……………………………………………………..500,00
 • Издавање решења…………………………………………………500,00
 • Испит без писменог задатка………………………………….000,00
 • Испит са писменим задатком………………………………..000,00
 • Испит са вежбама…………………………………………………000,00
 • Завршни испит…………………………………………………… 500,00
 • Матурски испит за средње стручне школе……………..000,00
 • Час консултације: група од 16 до 30 ученика…………….150,00
 • Час консултације: група до 15 ученика…………………….200,00
 • Час вежби за једног ученика………………………………….150,00

а смањује се са повећањем броја ученика у групи:

 

                 Група од 2 до 5 ученика………..1.320,00

                 Група од 6 до 10 ученика………1.650,00

                 Група од 11 до 15 ученика…….1.970,00

                 Група од 16 до 30 ученика…….2.630,00

 

Пример:

За групу од 11 до 15 ученика, цена је 1.970,00 дин. Ако у групи има 12 ученика,

појединачна цена по ученику се израчунава на следећи начин:

1.970,00 : 12 ученика  = 164,17 дин.

164,17 x број часова вежби

      Принцип обрачуна односи се и на остале групе.

 

        Минималан број часова вежби је 30% од предвиђеног годишњег фонда часова за одређени предмет а консултације по захтеву кандидата, односно групе.

     

  Текући рачун Школе за уплату:  840-1258666-49

 

       Ценовник је урађен на основу Одлуке Министарства просвете Републике Србије број 611-00-2336/2023-03 од 12.10.2023. године  и Одлуке Школског одбора бр. 2566/23 од 26.10.2023. године.

 

                                                                                                      Председник ШО

                                                                                                   _______________________

                                                                                               Др Марија Марковић