Administracija i finansije

ŠKOLSKI ODBOR 2023-2024.

Ime i prezime

Ovlašćeni predlagač

Mr Marija Marković (predsednik)

Lokalna samouprava

Ljiljana Dogandžić (član)

Savet roditelja

Ljiljana Vukotić (član)

Lokalna samouprava

Borivoje Jovanović (član)

Savet roditelja

Marija Tomašević (član)

Savet roditelja

Ivana Đokić (član)

Lokalna samouprava

Milena Kovačević (član)

Nastavničko veće

Biljana Šćepanović (zamenik predsednika)

Nastavničko veće

Katarina Mašulović (član)

Nastavničko veće

Marija Bradonjić  IV1,   Kristina Matijević  IV1

Učenički parlament

 

Direktor škole: Miroslav Poznanović, profesor fizičkog vaspitanja

Pomoćnici direktora:

Živana Vidaković, diplomirani biohemičar

Biljana Nikolić, master ekonomista, master profesor predmetne nastave društveno-humanističkih nauka (ekonomska grupa predmeta)

Boban Nedić, strukovni fizioterapeut

Sekretar: Branka Đoković, diplomirani pravnik

Psiho-pedagoška služba:

Aleksandra Jovanović Đukić, diplomirani psiholog

Andrijana Dolaš, diplomirani pedagog

Šef računovodstva: Aleksandra Radojičić, komercijalni tehničar

Referent za finansijsko-računovodstvene poslove: Svetlana Veličkovski, ekonomski tehničar

Tehničar investicionog i tehničkog održavanja i održavanja uređaja i opreme: Bacetić Milica, strukovni ekonomista

Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija: Igor Đorđević, elektrotehničar pogona