Administracija i finansije

ŠKOLSKI ODBOR

Mr sci. med. Marija Marković – predsednik odboraLokalna zajednica
Ljiljana Vukotić (član)Lokalna zajednica
Ivana Đokić (član)Lokalna zajednica
Ljiljana Dogandžić (član)Savet roditelja
Borivoje Jovanović (član)Savet roditelja
Marija Tomašević (član)Savet roditelja
Biljana Šćepanović – zamenik predsednika odboraNastavničko veće
Milena Kovačević (član)Nastavničko veće
Katarina Mašulović (član)Nastavničko veće
Jovana Mutlak (odeljenje IV1)Učenički parlament
Jovana Šijaković (odeljenje IV2)Učenički parlament

 

Direktor škole: Miroslav Poznanović, profesor fizičkog vaspitanja

Pomoćnici direktora:

Biljana Nikolić, master ekonomista, master profesor predmetne nastave društveno-humanističkih nauka (ekonomska grupa predmeta)

Boban Nedić, strukovni fizioterapeut

Sekretar: Branka Đoković, diplomirani pravnik

Psiho-pedagoška služba:

Aleksandra Jovanović Đukić, diplomirani psiholog

Andrijana Dolaš, diplomirani pedagog

Šef računovodstva: Aleksandra Radojičić, komercijalni tehničar

Referent za finansijsko-računovodstvene poslove: Svetlana Veličkovski, ekonomski tehničar

Tehničar investicionog i tehničkog održavanja i održavanja uređaja i opreme: Jasmina Obradović, građevinski tehničar za visokogradnju

Održavanje IT uređaja i opreme: Igor Đorđević, informatičar