Администрација и финансије

ШКОЛСКИ ОДБОР

Mr sci. med. Марија Марковић – председник одбораЛокална заједница
Љиљана Вукотић (члан)Локална заједница
Ивана Ђокић (члан)Локална заједница
Љиљана Доганџић (члан)Савет родитеља
Боривоје Јовановић (члан)Савет родитеља
Марија Томашевић (члан)Савет родитеља
Биљана Шћепановић – заменик председника одбораНаставничко веће
Милена Ковачевић (члан)Наставничко веће
Катарина Машуловић (члан)Наставничко веће
Јована Мутлак (одељење IV1)Ученички парламент
Јована Шијаковић (одељење IV2)Ученички парламент

 

Директор школе: Мирослав Познановић, професор физичког васпитања

Помоћници директора:

Биљана Николић, мастер економиста, мастер професор предметне наставе друштвено-хуманистичких наука (економска група предмета)

Бобан Недић, струковни физиотерапеут

Секретар: Бранка Ђоковић, дипломирани правник

Психо-педагошка служба:

Александра Јовановић Ђукић, дипломирани психолог

Андријана Долаш, дипломирани педагог

Шеф рачуноводства: Александра Радојичић, комерцијални техничар

Референт за финансијско-рачуноводствене послове: Светлана Величковски, економски техничар

Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме: Јасмина Обрадовић, грађевински техничар за високоградњу

Одржавање ИТ уређаја и опреме: Игор Ђорђевић, информатичар