Medicinska škola Užice

729

UČENIKA

86

ŠKOLSKIH PREDMETA

87

NASTAVNIKA

OBRAZOVNI PROFILI

Nastava se odvija u dobro opremljenim prostorijama i u zdravstvenim ustanovama u gradu.
Medicinska sestra vaspitač

Obrazovni profil: Medicinska sestra vaspitač

Medicinska sestra vaspitač je smer na kome se pored sticanja zvanja iz opšte-obrazovnih predmeta stiču i znanja iz predškolske dečije i opšte psihologije kao i iz dečije književnosti i muzičke umetnosti dece ranog uzrasta. Pored nastave koja se odvija u školskom prostoru učenici ovog smera praktični deo nastave izvode u prostorijama uzičkih vrtića. Po sticanju diplome medicinska sestra vaspitač može raditi u vrtićima sa zdravom decom uzrasta od jedne do tri godine na poslovima nege i vaspitanja dece.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Medicinska sestra tehničar

Obrazovni profil: Medicinska sestra tehničar

Medinska sestra tehničar je najstariji smer u školi koji omogućava sticanje najšireg obrazovanja preko opštih i stručnih predmeta. Nastava se odvija u dobro opremljenim školskim kabinetima ili u zdravstvenim ustanovama u gradu. Teorijsku nastavu iz stručnih predmeta izvode stručni saradnici, odnosno lekari specijalisti. Medicinske sestre tehničari po dobijanju zvanja mogu da rade na skoro svim odeljenjima i mestima u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

U čemu je lepota ovoga zanimanja ? Teže strane poziva
Ličnо zаdоvоlјstvо dа stе u mоgućnоsti dа pоmоgnеtе drugimа Nаpоrаn pоsао
Rаzviјаnjе pоzitivnih оsоbinа ličnоsti (rаd pо smеnаmа, rаd zа vrеmе vikеndа i prаznikа, itd.)
Kоrišćеnjе znаnjа iz mnоgih prеdmеtа – оblаsti  Susrеtаnjе sа nеpriјаtnim situаciјаmа
Моgućnоst stаlnоg usаvršаvаnjа (bоlеst, pаtnjа, pоvrеdе, smrt, itd.)

Farmaceutski tehničar

Obrazovni profil: Farmaceutski tehničar

Farmaceutski tehničar je jedno od najpopularnij zanimanja u Medicinskoj školi. Upisuju ga učenici koji pokažu najbolje znanje na prijemnom ispitu. Pored opštih znanja učenici stiču i stručno znanje i vrše proveru kroz praktičnu nastavu u školskoj apoteci i u apotekama u gradu. Po završetku škole rad se odvija u apotekarskim ustanovama i farmaceutskim laboratorijama. 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

U čеmu је lеpоtа оvоgа pоzivа? Теžе strаnе pоzivа
Pоmоć bоlеsnimа čimе stiču ličnu sаtisfаkciјu i оsеćај kоrisnоsti u društvu Rаd pоd pоsеbnim uslоvimа
Rаd u čistim uslоvimа Моgućnоst pојаvе аlеrgiја
Моgućnоst izrаdе kоzmеtičkih prеpаrаtа  

Ginekološko akušerska sestra

Obrazovni profil: Ginekološko akušerska sestra

Ginekološko akušerska sestra tehničar je smer na kome se učenici obrazuju za rad u službama ginekologije i akušerstva, stičući znanje iz opštih i stručnih predmeta, kao i kroz obavljanje prakse na odeljenjima ginekologije i u porodilištu.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Zubni tehničar

Obrazovni profil: Zubni tehničar

Zubni tehničar je najnoviji smer u Medicinskoj školi. Učenici koji na ovom smeru stiču opšta i stručna znanja po završetku školovanja mogu raditi u zubotehničkim laboratorijama, u sastavu klinika, bolnica, domova zdravlja ili privatnim i samostalnim zubotehničkim laboratorijama. Njihov posao je izrada zubnih proteza, krunica i drugih pomagala u stomatologiji.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

U čеmu је lеpоtа оvоgа pоzivа?  Теžе strаnе pоzivа
Rаzviјаnjе i ispоlјаvаnjе krеаtivnоsti Rаd pоd pоsеbnim uslоvimа (sеdеći pоlоžај, rаd sа hеmiјskim mаtеriјаmа)
Rаd u čistim uslоvimа Моgućnоst pојаvе аlеrgiја
Zubni tеhničаr vrаćа "оsmеh" pаciјеntimа i sаmоpоuzdаnjе  

Kozmetički tehničar

Obrazovni profil: Kozmetički tehničar

Kozmetički tehničar je novi obrazovni profil u školi koji učenicima pruža opšte i stručno znanje vezano za negu lica i tela, njihovo oblikovanje i ulepšavanje. Učenici imaju optimalne uslove za usavršavanje uz mogućnost obavljanja praktične nastave u savremeno opremljenim kabinetima.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

 

Sanitarno ekološki tehničar

Obrazovni profil: Sanitarno ekološki tehničar

Sanitarno ekološki tehničar je smer na kome učenici stiču adekvatno znanje koje primenjuju na poslovima koji se tiču očuvanja zdravlja ljudi i sredine. Po sticanju zvanja sanitarno ekološki tehničar može raditi u zavodima za javno zdravlje, laboratorijama ili higijensko-epidemiloškoj službi, u industriji i sanitarnoj inspekciji. 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

U čеmu је lеpоtа оvоg pоzivа? Теžе strаnе pоzivа
Dоprinоsi  sprеčаvаnju nаstаnkа bоlеsti Rаd sа zаrаznim i оtrоvnim mаtеriјаlimа
Rаd u dоbrо оprеmlјеnim lаbоrаtоriјаmа Rаd u smеnаmа i tеrеnski rаd
Zаštitа živоtnе srеdinе  
Моgućnоst stаlnоg usаvršаvаnjа  

Obaveštenje za učenike, raspored časova

U ponedeljak 2. septembra nastava počinje u školskoj 2019/20 godini.
Učenici prvog i drugog razreda idu u prvu, a trećeg i četvrtog razreda u drugu smenu.
Nastava u prvoj smeni počinje u 7.30 a u drugoj u 13.45 časova.
Prozivka za učenike prvog razreda počinje u 7.15 časova ispred škole.

Učenicima, roditeljima i nastavnicima želimo srećan početak nove školske godine.

RASPORED ČASOVA

Prekvalifikacije

Svako ko poseduje diplomu ma koje srednje škole za određeni obrazovni profil, zapravo je kvalifikovan za bavljenje tim poslom. A ukoliko ta osoba ima želju i da se kvalifikuje za još neko zanimanje, bez obzira kom području da pripada, onda je potrebno da pristupi procesu prekvalifikacije.

DAN OTVORENIH VRATA

U petak, 24.5.2019. godine naša škola otvara vrata malim maturantima i njihovim roditelјima. Tada mogu saznati detalјne informacije o školovanju u Medicinskoj školi u Užicu. Grupe za obilazak škole kreću u 11, 12, 13 i 14 sati. Istog dana će, ispred škole, biti organizovan i Bazar zdravlјa. Dobro nam došli!